Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Ataskaita apie standartizuotų testų vykdymą 2015-2016 mokslo metais

2016 m. balandžio - gegužės mėn. mokykloje vyko 2, 4, 6, 8 klasių mokinių žinių patikrinimai standartizuotais testais. Patikrinimą organizavo NEC (Nacionalinis egzaminų centras). Standartizuotų testų vykdymo tikslai – nustatyti individualius mokinių mokymosi poreikius bei tobulinti mokyklos ugdymo procesą, nustatyti problemas ir numatyti pagalbos priemones moksleiviams, mokytojams, tėvams.

Patikrinime dalyvavo: 12 antros, 17 ketvirtos, 17 šeštos ir 12 aštuntos klasių mokinių.

Per dieną buvo atliekamas vienas 45 min. - 2, 4 ,6 kl. arba 60 min. 8 kl. testas.

2 klasės mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus :

  • rašymo, skaitymo, matematikos;

4 klasės mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus:

  • matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo;

6 klasės mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus:

  • rašymo, skaitymo, matematikos;

8 klasės mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus:

  • matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos mokslų, socialinių mokslų;

.


 

Ketvirtos klasės mokinių standartizuotų testų rezultatų analizė

Matematika

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

17

20%

33,3%

33,3 %

13%

Skaitymas

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

17

33,3%

33,3%

26,7%

6,7%

Rašymas

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

17

26,7%

26,7%

20%

26,7%

Pasaulio pažinimas

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

17

33,3%

53,3%

13,3%

0%

Pastaba. Visi duomenys pateikti be specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų.

Pagal vidutiniškai surinktų taškų dalį (proc.) matematikos testų rezultatai yra truputį žemesni – 1,1 proc. nei kitų Lietuvos pagrindinių mokyklų. Skaitymo ir rašymo, pasaulio pažinimo rezultatai aukštesni arba atitinka minėtų mokyklų testų rezultatus.

Aštuntos klasės mokinių standartizuotų testų rezultatų analizė

MATEMATIKA

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

12

0 %

16,7 %

66,7 %

16,7%

LIETUVIŲ KALBA (SKAITYMAS)

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

12

8,3 %

50 %

41,7 %

0%

LIETUVIŲ KALBA (RAŠYMAS)

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

12

8,3%

50%

41,7%

0%

GAMTOS MOKSLAI

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

12

0%

50%

50%

0 %

SOCIALINIAI MOKSLAI

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

12

0%

75%

25%

0%

Matematikos pasiekimai 8 proc. žemesni nei kitų Lietuvos pagrindinių mokyklų ir atitinka Lietuvos kaimiškų vietovių pasiekimų rezultatus. Lietuvių kalbos – skaitymo ir rašymo, gamtos mokslų, socialinių mokslų testų rezultatai aukštesni nei kitų Lietuvos pagrindinių mokyklų.

Pastaba. Visi duomenys pateikti be specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų.

Šeštos klasės mokinių standartizuotų testų rezultatų analizė

MATEMATIKA

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

17

0 %

58,8%

35,3%

5,9%

LIETUVIŲ KALBA (SKAITYMAS)

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

17

11,8 %

64,7 %

11,8 %

11,8%

LIETUVIŲ KALBA (RAŠYMAS)

Mokinių skaičius

Pasiektas lygis (procentais)

Aukštesnysis

Pagrindinis

Patenkinamas

Nepasiektas patenkinamas

17

11,8%

52,9%

29,4%

5,9%

Matematikos pasiekimai 3,5 proc. žemesni nei kitų Lietuvos pagrindinių mokyklų. Lietuvių kalbos – skaitymo ir rašymo, testų rezultatai aukštesni nei kitų Lietuvos pagrindinių mokyklų.

Pastaba. Visi duomenys pateikti be specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų.

2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai (pasiektas maksimalus balas):

Matematika 83,1 %

Lietuvių kalba - Skaitymas 68,3%

Lietuvių kalba - Rašymas I(teksto suvokimas) 83,3%

Lietuvių kalba - Rašymas II (rašinėlis) 47,7%

Kadangi pirmą kartą visoje Lietuvoje antrokai laikė standartizuotus testus, jų pasiekimų rezultatai su kitų Lietuvos mokyklų rezultatais nebuvo lyginami.

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top