Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

   2020.08.26 dieną mokyklą pasiekė maloni žinia, kad teiktas projektas „Gyvenimas tai matematika aplink mus“ gavo finansavimą iš Europos ERASMUS+ fondų. Projektas  pagal  strateginių partnerysčių programą buvo įvertintas gan aukštu balų skaičiumi – 91 iš 100 galimų. Viso projekto veikloms visose šalyse partnerėse įgyvendinimui skirta 173 660 eurų, mūsų mokykla, kaip kordinatorius, gavo 35 085 eurus veikloms įgyvendinti. 

  Partneriai yra bendrojo lavinimo mokyklos iš Italijos, Portugalijos, Slovakijos bei dvi mokyklos iš Turkijos. Projekto veiklos bus vykdomos du metus, bus finansuojamos 5 išvykos į partnerių mokyklas ir vienas tarptautinis susitikimas  mūsų mokykloje.  Deja, neaiški padėtis su COVID-19 viruso plitimu planus šiek tiek koreguoja, nors nei vienos veiklos neatsisakėme, sieksime jas įgyvendinti ir duoti didžiausią įmanomą naudą mokyklos moksleiviams ir mokytojams.

Projekto darbo grupė : L.Liutvinienė, R.Krikštopaitienė, V.Jonaitienė, I.Martinkaitienė, V.Mureikienė, A.Balčiuvienė 

Pirmoji projekto veikla – aplankyta gražuolė Šilagirio pušis

  Mokyklos mokiniai džiaugiasi nauja galimybe dalyvauti ERASMUS+ strateginių partnerysčių programos projekte „Gyvenimas – tai matematika aplink mus”. Projekto kordinatorius - Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras. Projekto tikslas padaryti matematiką prieinamesnę kiekvienam mokiniui, sudominti ir įtraukti mokinius į tiriamąsias veiklas. Pirmoji projekto veikla vyko gamtoje. Tai keleto dalykų integraciją ir inovacija, nes moksleiviai atliko tiriamąjį darbą ir matematinius skaičiavimus.

 Ką gi jie veikė? 10 ir 9 klasės moksleiviai naudodami google maps ar panašias programėles sudarė žygio maršrutą nuo mokyklos iki  Šilagirio pušies, kuri aprašyta Vikipedijoje. Mokytoja V. Jonaitienė patarė, kaip instaliuoti žingsniamatį į savo telefoną ir bet kada matyti savo maršrutą, nueitus kilometrus ir žingsnių skaičių. Apsiginklavę ruletėmis bei aukštimačiu, vedami kūno kultūros mokytojo D. Ruzgio patraukė į daugiau nei 6 km žygį per mišką. Sėkmingai suradę Šilagirio Pušį ir kiek atsipūtę ėmėsi matavimo. Matematikos mokytoja R. Krikštopaitienė vadovavo pušies matavimo darbams, pamokė, kaip išmatuoti medžio aukštį su aukštimačiu Suunto PM-5. 

 Ką mokiniai sužinojo? Pavyko išmatuoti pušies aukštį, kuris dabar siekia jau daugiau nei 38 metrus, kamieno apimtis 1,3m aukštyje yra 290cm. Apskaičiavome, kad kamieno diametras yra daugiau nei 92cm. Ir mes jau pasiruošę atnaujinti pušies duomenis Vikipedijoje! Visi žinome, kad tiksliai apskaičiuoti medžio amžių galima tik skaičiuojant jo rieves. Bet tai ne mums. Kiti metodai – tik apytiksliai. Panaršę internete radome tris skirtingas formules ir jas visas pritaikėme. Gavome, kad pušies amžius gali būti 76 arba 116 arba 208 metai. Tai kuris rezultatas labiausiai tikėtinas? Paliekame vietos diskusijai, bet manome, kad trečiasis (ir turime tam pagrindą).

 Žygio metu nuėjome 15916 žingsnių, įveikėme 12,85 kilometrus, sugaišome 2val. ir 34 min., sudeginome beveik 1000 kalorijų. Gražu, ar ne?

 Tikimės, kad šį savo darbą galėsime pristatyti savo naujiems draugams iš Turkijos, Italijos, Portugalijos bei Slovakijos ne virtualaus susitikimo metu. Dar laukia 3D pieštukai, fraktalai, gamtos simetrija keramikos centre, spausdinimas su 3D spausdintuvu, matematinių žaidimų, domino kūrimas ir kitos įdomios veiklos.  

                                                                                                     Mokytoja Rūta Krikštopaitienė

Go to top