Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras

Pušyno g. 8, Lekėčiai

LT-71225, Šakių r. sav.

JAUČIUOSI SAUGUS ir REIKALINGAS!!!


OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2017-2018 M.M.

  

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2017-2018 M.M.


 Olweus PPP apklausos rezultatai

   2017 metų lapkričio mėnesį surengtoje apklausoje apie patyčių situaciją mokykloje dalyvavo 97 mokiniai iš 3-10 klasių. Mokinių anonimiški atsakymai buvo apdorojami centralizuotai. Mūsų mokiniai šioje apklausoje dalyvavo trečią kartą. Gauti apklausos rezultatai atskleidžia patyčių ir smurto atvejų pokytį mūsų mokykloje ir leidžia pasilyginti su bendra situacija Lietuvos mokyklose.

   Patyčių masto rodiklis labai sumažėjęs – 15,2 % (praėjusiais metais buvo 23,2 %). Džiaugiamės, kad tyrimų duomenys parodė, jog sutelktų bendruomenės pastangų dėka patyčių ir smurto mokinių tarpe mažėja.

Olweus PPP koordinatorė,
socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 

Olweus  patyčių prevencijos programa

 

    Gruodžio 08 dieną vyko Olweus patyčių prevencijos programos MSG (mokymosi ir supervizijų grupės) vadovų susitikimas su projekto instruktoriumi Henriku Vaicekausku. Susitikimo metu aptarėme mokytojams iškilusius klausimus, analizavome spręstas patyčių situacijas bei pasidalinome patirtimi. Projekto instruktorius mus pastiprino gerai įvertindamas mokyklos bendruomenės atliekamą darbą bei paskatino ir toliau tęsti suplanuotas veiklas siekiant kurti saugią aplinką mokykloje.

 

                                                        Socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 

 

 

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2017-2018 M.M.

 

   Lekėčių  mokykla – daugiafunkcis centras dirba vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos Švietimo įstatymu, Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiama sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, vadovaujantis  Olweus programos standartu, išmokyti visus mokyklos darbuotojus atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programos vykdyme dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Kuriant saugią ir draugišką aplinką mokykloje, labai svarbus visos mokyklos bendruomenės  bendravimas ir bendradarbiavimas. 

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2017-2018 M.M.

 

Mokyklos bendruomenė tęsia dalyvavimą

patyčių prevencijos programoje OLWEUS

 

Jau trečius metus mokykloje bus įgyvendinama Olweus patyčių prevencinė programa (OPPP). Mokykla, baigusi Olweus patyčių prevencijos programos  diegimą, trukusį dvejus metus, toliau diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau - OPKUS).

OPKUS tikslas - užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programos vertybinių nuostatų tvarumą ir programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Tinkamai įdiegus „Olweus“ programą, iškyla nauji iššūkiai. Mokytojų, specialistų, visų darbuotojų ir vadovybės įgytas žinias, įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti. Patyčių prevencijos darbas mokykloje turi nuolat prisitaikyti prie mokymo įstaigos struktūrinių pokyčių, teisėtvarkos bei jaunimo kultūros kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, reikalaujanti daug laiko, pastangų, noro ir gebėjimų. Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti diegiant mokykloje OPKUS ir siekiant dar geresnių rezultatų kovoje su patyčiomis.

 

Socialinė pedagogė I.Kasparavičienė
 

Į puslapio viršų