Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras

Pušyno g. 8, Lekėčiai

LT-71225, Šakių r. sav.

JAUČIUOSI SAUGUS ir REIKALINGAS!!!

Mokyklos bendruomenė tęsia dalyvavimą

patyčių prevencijos programoje OLWEUS

 

Jau trečius metus mokykloje bus įgyvendinama Olweus patyčių prevencinė programa (OPPP). Mokykla, baigusi Olweus patyčių prevencijos programos  diegimą, trukusį dvejus metus, toliau diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau - OPKUS).

OPKUS tikslas - užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programos vertybinių nuostatų tvarumą ir programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Tinkamai įdiegus „Olweus“ programą, iškyla nauji iššūkiai. Mokytojų, specialistų, visų darbuotojų ir vadovybės įgytas žinias, įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti. Patyčių prevencijos darbas mokykloje turi nuolat prisitaikyti prie mokymo įstaigos struktūrinių pokyčių, teisėtvarkos bei jaunimo kultūros kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, reikalaujanti daug laiko, pastangų, noro ir gebėjimų. Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti diegiant mokykloje OPKUS ir siekiant dar geresnių rezultatų kovoje su patyčiomis.

 

Socialinė pedagogė I.Kasparavičienė
 

Į puslapio viršų