008780
Šiandien
Vakar
Lankytojai
30
62
8780
Jūsų IP: 172.31.28.20
2018-12-16 03:43

Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras

Pušyno g. 8, Lekėčiai

LT-71225, Šakių r. sav.

JAUČIUOSI SAUGUS ir REIKALINGAS!!!

 Mokyklai suteiktas OLWEUS mokyklos vardas

    Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras pranešė, kad mūsų mokykla buvo sertifikuota ir jai suteiktas Olweus mokyklos vardas.

   Siekdama šio vardo mokykla įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Audito, vykusio 2018 m. pavasarį, metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo reikalavimų.

   2018-2019 mokslo metais planuojame tęsti visas programos veiklas ir stengtis toliau kurti saugią bei draugišką mokyklą.

 Socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 


OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2017-2018 M.M.

  

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2017-2018 M.M.


 Olweus PPP apklausos rezultatai

   2017 metų lapkričio mėnesį surengtoje apklausoje apie patyčių situaciją mokykloje dalyvavo 97 mokiniai iš 3-10 klasių. Mokinių anonimiški atsakymai buvo apdorojami centralizuotai. Mūsų mokiniai šioje apklausoje dalyvavo trečią kartą. Gauti apklausos rezultatai atskleidžia patyčių ir smurto atvejų pokytį mūsų mokykloje ir leidžia pasilyginti su bendra situacija Lietuvos mokyklose.

   Patyčių masto rodiklis labai sumažėjęs – 15,2 % (praėjusiais metais buvo 23,2 %). Džiaugiamės, kad tyrimų duomenys parodė, jog sutelktų bendruomenės pastangų dėka patyčių ir smurto mokinių tarpe mažėja.

Olweus PPP koordinatorė,
socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 

Olweus  patyčių prevencijos programa

 

    Gruodžio 08 dieną vyko Olweus patyčių prevencijos programos MSG (mokymosi ir supervizijų grupės) vadovų susitikimas su projekto instruktoriumi Henriku Vaicekausku. Susitikimo metu aptarėme mokytojams iškilusius klausimus, analizavome spręstas patyčių situacijas bei pasidalinome patirtimi. Projekto instruktorius mus pastiprino gerai įvertindamas mokyklos bendruomenės atliekamą darbą bei paskatino ir toliau tęsti suplanuotas veiklas siekiant kurti saugią aplinką mokykloje.

 

                                                        Socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 

 

 

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2017-2018 M.M.

 

   Lekėčių  mokykla – daugiafunkcis centras dirba vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos Švietimo įstatymu, Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiama sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, vadovaujantis  Olweus programos standartu, išmokyti visus mokyklos darbuotojus atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programos vykdyme dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Kuriant saugią ir draugišką aplinką mokykloje, labai svarbus visos mokyklos bendruomenės  bendravimas ir bendradarbiavimas. 

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 2017-2018 M.M.

 

Į puslapio viršų