Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras

Pušyno g. 8, Lekėčiai

LT-71225, Šakių r. sav.

JAUČIUOSI SAUGUS ir REIKALINGAS!!!

Paskutinio skambučio šventė

   Gegužės 31-ąją Lekėčių mokykloje vyko paskutinio  skambučio šventė. Pirmokai, aidint paskutiniam skambučiui, atveda dešimtokus. Renginio vedėjos  D. Augustaitytė ir K. Čepononytė sveikina mokyklos bendruomenę su švente. Sveikinimo žodį taria mokyklos direktorius L. Adomaitis ir l.e.seniūno pareigas Kriūkų seniūnė O. Rakauskienė. Pirmoji dešimtokų mokytoja D. Kasparavičienė prisiminė dešimtokų pirmąsias dienas dienas mokykloje ir padovanojo muilo burbulus vaikystei prisiminti

   Pirmokai dešimtokams palinkėjo eilėmis linkėjo geros kloties, sėkmės ir įteikė saulučių puokštytes. Dešimtokai padėkojo mokyklai ir įteikė Mokyklos Raktą devintokams, perskaitė testamentą. Dešimtokai pirmokams padovanojo užrašų knygeles gražiausiems vaikystės įspūdžiams užrašyti.  Ir aidint paskutiniam skambučiui, palydėti aplodismentais dešimtokai atsisveikina su mokykla.
                                                                        Mokyklos inf.

Tradicinė gegužinė Lekėčių mokykloje

   Jau devintus mokslo metus Lekėčių mokykla baigia gražiu tradiciniu renginiu – gegužine „Šokame lietuvių liaudies šokius“. Šio renginio iniciatorė, siela ir šokių mokytoja – direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė.  Kiekviena klasė (5- 10)   kasmet  visą gegužę mokosi šokti  po du -tris  (pradinukai - po vieną), o per gegužinę pašokę juos kviečia visus mokinius, mokytojus, tėvus, svečius bendro šokio.
  Renginio pradžioje direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė apžvelgė visus mokslo metų renginius, pagyrė visus mokinius, dalyvavusius olimpiadose ir konkursuose.    Po to kiekviena klasė šoko lietuvių liaudies šokį arba žaidimą. Jungtinė pradinių klasių komanda pašoko ,,Ein žiedytis“, o mišraus ugdymo grupė- lietuvių liaudies žaidimą -,,Katinėlis“, pirmokai - ,, Oželis“, antrokai -,, Čiūžina lapė“, trečiokai - ,, Kiškelis“,  ketvirtokai - ,,Šarkelė šoka“. Penktokai šoko ,,Upytėlė teka“, ,,Sėjau rūtą“, šeštokai - ,,Žilvitį“, ,,Atvažiuoja dvi Daratos“, septintokai - ,, Šiaudų batai“, ,, Žui žui malūnėlis“, aštuntokai - ,, Šaudyklė“, ,,Cykiai ramiai“, devintokai – ,, Papiljonas šiaučius“, ,,Delnų polka“. Dešimtokai, deja, net ir šokti nenori,  kad tinginiai – tai jau tinginiai... Šokti mokė direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė, grojo muzikos mokytoja I. Rudzevičienė.       

                                                                                                        

  Po kiekvienos klasės šokio  apdovanojami  pirmūnai. Pirmoje klasėje puikiai mokosi D. Rudžionytė, K. Skrodenytė, L. Burdulytė, G. Valinskaitė, U. Bereckytė. U. Bereckytė apdovanota Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštu rajono meninio skaitymo konkurse užėmusi II vietą. Antrokai pirmūnai – U. Juočiūnaitė, N. Kirtiklytė, G. Šimonis, M. Teresevičius, E. Zubka, trečiokai – V. Gustaitė, ketvirtokai – A. Skeisgiela, M. Sutkutė, G. Deveikis, D. Balčiūtė. Kalbų kengūros Auksiniu diplomu apdovanota D. Balčiūtė, Kalbų kengūros Oranžiniu diplomu – A. Skeisgiela, už geriausius sportinius pasiekimus – M. Kočinaitė.

    Penktoje klasėje geriausiai mokosi I. Paplauskaitė, A. Orintaitė, S. Vyšniauskaitė, V. Pakalkaitė, T. Viskontas. V. Pakalkaitei įteiktas Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštas už dalyvavimą Lietuvos mokinių  liaudies konkurse ,, Sidabrinis vainikėlis“. M. Skopaitė giriama už sporto  pasiekimus. Šeštoje klasėje geriausiai mokosi A. Pečiulytė, V. Viltrakytė, M. Valiukonis. M. Valiukonis apdovanotas Kalbų kengūros Oranžiniu diplomu. L. Katilauskas apdovanotas Edukacinio informacinių technologijų konkurso ,, Olympis“ III laipsnio diplomu.
   Septintoje klasėje puikiai  mokosi M. Kasparavičiūtė, o aštuntoje – E. Kalinauskas, devintoje – K. Čepononytė, D. Augustaitytė, V. Žitinevičiūtė, P. Viltrakis. P. Viltrakis apdovanotas Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus  padėkos raštu už III vietą biologijos olimpiadoje. D. Juočiūnaitė ir P. Viltrakis apdovanoti Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštu už dalyvavimą Lietuvos mokinių  liaudies konkurse ,, Sidabrinis vainikėlis“.
    Renginio pabaigoje – mokytojų šokis ,,Šalia kelio avietėlė“ kartu su devintokais. Mokytojoms L. Plėšikaitienei, L. Petrauskienei, O. Šimatonienei įteikti Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštai už puikų mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams.
                                                                                                           Mokyklos inf.

 

Sporto diena

         Mūsų mokykloje kasmet mokslo metų pabaigoje vyksta sporto varžybos, kuriose aktyviai dalyvauja 6 – 10 klasių moksleiviai ( deja, dešimtokai šiais metais nedalyvavo ). Jie išbando jėgas įvairiose rungtyse. Šiemet kūno kultūros mokytojas Darius Ruzgys paruošė tokias rungtis: TURISTINĖ ESTAFETĖ, GOLFAS, VIRVĖS TRAUKIMAS, ŠAUDYMAS ( šioje rungtyje savo taiklumą bandė mokytojos). Štai kaip mums sekėsi :
  Turistinė estafetė:
   1 vieta - 8 klasės komanda,
   2 vieta -  6 klasės komanda,
   3 vieta - 9 klasės komanda,
   4 vieta - 7 klasės komanda.
  Golfas:
   1 vieta - 6 kasė,
   2 vieta - 8 klasė,
   3 vieta - 9 klasė,
   4 vieta - 7 klasė.
  Virvės traukimas:
   1 vieta - 9 klasė,
   2 vieta - 8 klasė,
   3 vieta - 6 klasė,
   4 vieta - 7 klasė.

  Šaudymo rungtyje taikliausia buvo mokytoja Gintarė Pocevičienė , antroji – direktoriaus pavaduotoja Rasa Kaukienė, trečioji – mokytoja Dalė Sutkuvienė.
  Suvedus visus rezultatus išaiškėjo nugalėtojai:
   1 vieta – 8 klasė,
   2 vieta – 6 klasė,
   3 vieta – 9 klasė.
   Nors buvo karšta diena, bet sportiškiausi mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo renginyje, nepristigo noro ir jėgų kovoti bei nugalėti. Netrūko ir palaikančiųjų.
Atsiėmę apdovanojimus atostogauti visi išėjo pavargę, bet laimingi.
                                                                     Mokyklos inf.

Matematinė kelionė dviračiais

Grupė penktos klasės moksleivių birželio 4 dieną išbandė jėgas dviračių žygyje po  savo rajoną. Moksleiviai iš Lekėčių patraukė dviračių taku į Kriūkų miestelį pakeliui aplankydami Atkurtos Lietuvos Laisvės armijos štabą, Pavilkijo dvaro likusius pastatus, Kretkampio koplytėlę, Žemąją Panemunę.  Apsistoję pailsėti ir užkąsti prie renovuoto Panemunės piliakalnio moksleiviai su atsivežtomis priemonėmis išmatavo laiptuoto takelio į kalną ilgį ir čia aikštelėje, padedami mokytojos, apskaičiavo piliakalnio aukštį (mokinių gautais duomenimis, jis yra apie 75 metrus aukščio). Kriūkų miestelyje aplankė karių kapines, paminklą apylinkės savanoriams, pamatė vienintelį Lietuvoje paminklą daraktoriams, kuris Kriūkuose pastatytas  pagerbiant  zanavyko, kalbininko, filologijos mokslų daktaro, profesoriaus Juozo Pikčilingio (1926-1991) atminimą. Pamatė  Bagdono Sapiegos Svetošino dvaro likusius pastatus. Popietės metu moksleiviai grožėjosi vaizdinga Nemuno pakrante, kurioje rado prieglobstį gulbės, laukinės antys, žuvėdros ir bebrai.
 Kriūkų miestelyje praleidę gerą pusdienį, moksleiviai grįžo namo. Mokiniai įveikė beveik 40kilometrų dviračiais ir kai kam tai buvo nemenkas iššūkis. Grįžtant namo mokiniai kūrė planus kitais mokslo metais dviračiais toliau keliauti po gimtąjį rajoną, aplankyti kitus miestelius ir buvusius dvarus.

  

 

Mokyt. R. Krikštopaitienė

 

 

,, Lekėtukų” sėkmė orientacinėse varžybose

    Gegužės 24  dieną Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo orientacines varžybas ,,Ištiesk pagalbos ranką“ Jadagonių Pagonijos pramogų parke. Varžėsi keturiolika komandų. 8-9 klasių moksleivių ir mokytojų komanda rungėsi, kas geriausiai moka atlikti teorines ir praktines užduotis sveikatos ir saugos tema. Miške su žemėlapiu komandos turėjo aplankyti 10 stotelių: ,, Visuomenės sveikata“, ,,Sporto‘‘, ,, Lapių medžioklės“ , ,,Dviračio“, ,,Greitosios pagalbos“, ,, Policijos“, ,,Alpinizmo“, ,,Turizmo“ ir kt. Pirmąją vietą iškovojo Lekėčių mokyklos komanda (aštuntokai M. Juočiūnas, L. Adomaitis, Ž. Rimkus, devintokai K. Čepononytė, D. Augustaitytė, L. Martinaitis).Varžyboms mokinius rengė V. Martišienė, Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja, ir mokytoja L. Olekienė.
              Mokykla sveikina komandą laimėjus pirmąją vietą.
                                                              Mokyklos inf.

   Projektų diena mokykloje

 Tikybos projektų temas ,,Krikščionybė”, ,,Islamas”, ,,Budizmas”, ,,Induizmas”, ,,Judaizmas” rinkosi M. Kasparavičiūtė, R. Bertašius, M. Endziulytė, E. Radvilavičiūtė, D. Melašauskaitė, A. Mickevičiūtė.
   Lietuvių kalbos projektinio darbo tema – komikso kūrimas. Septintokai pristatė komiksus apie dingusį dienoraštį, Žaliąjį žmogų, Geltonkepuraitę, apie Romeo ir Džiuljetą ir apie atrastąsias  planetas.
  Geografijos projektas – UNESCO pasaulio paveldo objektai Europoje, Australijoje, Afrikoje, Azijoje. Septintokai puikiai pristatė gražiausius ir saugojamus pasaulio paveldo objektus.
  Anglų kalbos projektai – tikras malonumas: pristatyti reikėjo labiausiai patinkančią žvaigždę. Aušrai patinka aktorius L.di Caprio, Ernestai – Justinas Bieberis, Miglei – B. Aleksandravičius, Miglei – R. Fenty, Richardui – Jennifer Lawrence.

  Biologijos projektus -,, Fizinio krūvio įtaka kūnui”, Fizinio krūvio įtaka pulsui”- pristatę septintokai visus įtikino fizinio krūvio nauda kūnui.  O istorijos projektai -,,Egipto,  Graikijos civilizacija”, ,, Septyni pasaulio stebuklai” – išties praturtino mokinių žinias.
  Septintokai per rusų kalbos pamokas parengė sveikinimus ir kvietimus į gimtadienį. Padainavo rusų dainą ,, Per Mašos gimtadienį iškepėme pyragą”  ir pagerbė gimtadienius šventusias mergaites šokiu. Matematikos projektukai – matematinių žaidimų panaudojimas pamokose.   Projektų diena mokykloje
 Birželio antrąją mokykloje septintokai  pristatė įvairių mokomųjų dalykų projektus. Muzikos projektus apie V. A. Mocartą,  L.van Bethoveną  pristatė M. Kasparavičiūtė ir M. Endziulytė, o apie italų  romantinės operos kūrėjus – A. Mickevičiūtė. Fizikos projektus ,, Šviesos ir garsų pasaulyje”, ,,Šviesos atspindžiai”, ,,Šiaurės pašvaistė”, ,, Šviesos šaltiniai”, ,,Šviesos spektras”, ,,Užtemimai”, ,,Kiti ypatingi reiškiniai” kūrė beveik visi septintokai.
  Labai visiems dėkojame  puikų darbą.                        
    Mokyklos inf.
     
                                                                          

„Rigvedos“ atstovų susitikimas

Gegužės 12 dieną mokykloje vyko „Rigvedos“ atstovų susitikimas su 9- 10 klasių mokiniais. Buvo primintos saugaus elgesio kelyje taisyklės, parodyti trumpi mokomieji filmukai apie atsakingą elgesį kelyje. Mokiniai gavo dovanų atšvaitus.

 

                                            Mokyklos inf.

GEGUŽĖS 9-oji  - EUROPOS DIENA  

    Gegužės 9-ąją mokykloje vyko renginys, skirtas Europos dienai. Renginio metu 8-9 klasių mokiniai galėjo sužinoti apie Europos Sąjungą ir jos šalis, padiskutuoti apie buvimo europiečiu reikšmę ir Europos kalbų svarbą Europoje bei  pasaulyje. Mokiniai taip pat turėjo galimybę dalyvauti Europos dienai skirtoje viktorinoje ir patikrinti savo žinias apie Europos Sąjungą. Anglų kalbos pamokų metu 9 klasės mokiniai sukūrė ir pristatė plakatus ,,Faktai apie Europos šalis”.

                                                                                               Mokyklos inf.

8 klasės išvyka į Anykščius gegužės 17d.

  Vaizdingomis apylinkėmis bei lankytinomis vietomis Anykščių kraštas žavi ir žiemą, ir vasarą. Čia sau pramogą ras ir kultūros ištroškęs intelektualas, ir paprastas gamtos mylėtojas. Čia visada galima rasti, kaip turiningai praleisti laisvalaikį. 8 klasės mokiniai gegužės 17 dieną  nusprendė aplankyti Anykščius ir praleisti laiką pramogaudami.
 Anykščių miesto rytiniame pakraštyje, kur susikerta Šventosios ir Anykštos upės, sunku nepastebėti aukštos kalvos – Kalitos kalno. Šis Anykščių objektas tapo ypač lankytina aktyvaus poilsio mėgėjų vieta. Labiausiai šį turistinį objektą garsina vasaros rogučių trasa – tai vienintelė tokio pobūdžio pramoga mūsų šalyje. Rogutėmis važinėjome visi.  Ekstremalių pojūčių ištroškusiems parko lankytojams taip pat yra ką išbandyti. Tai Kalitos salto – adrenalino dozę garantuojantis rato formos atrakcionas, kuriame sėdėdami su draugu galite linksmai pasiridinėti po Kalitos parką. Šią pramogą išbandė Laurynas ir Žilvinas.
 Kelionę tęsėme Dainuvos Nuotykių Slėnyje. Tai geriausia vieta aktyviai praleisti laiką ir pasidžiaugti gamta. Vaikai keliaudami nuo medžio ant medžio, įveikdami lengvas ir sudėtingas trasas patyrė neišdildomų įspūdžių ir aštrių pojūčių.
 Po to vykome į Labirintų parką. Čia išbandėme laimę ieškodami išėjimų ir patobulinome orientavimosi įgūdžius. Išbandėme ir papildomas pramogas, ypač patiko šaudykla, kur galima šaudyti iš lanko, dažasvydžiu ar arbaletu.
  Galutinė mūsų stotelė – Lajų takas. Medžių lajų takas prasideda ant kalvos ir nuo žemės pamažu kyla iki 21 m ties medžių laja. Medžių viršūnėmis jis vingiuoja 300 m, aukščiausia komplekso vieta – apžvalgos bokšto aikštelė, kuri įrengta 34 m aukštyje. Nuo bokšto viršūnės atsiveria vaizdai į Anykščių šilelį, Šventosios upės vingius, lygumas. Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija apdovanojo šį taką kaip geriausią turizmo verslo inovaciją. Ne visi išdrįso užlipti į 34m. aukštį, bet užlipusieji pasidarė daug gražių nuotraukų.
 Ir pabaigai…Mes gyvename nuostabiame pasaulyje, pilname grožio, žavesio ir nuotykių. Nuotykiai, kuriuos galime patirti, niekada nesibaigia, jei mes jų ieškome su plačiai atmerktomis akimis (Jawaharial Nehru).           

                                                       Mokyklos inf. 

 Pienas vaikams

  Gegužės 11 dieną į mokyklą atvyko ,,Žemaitijos pieno“ atstovai ir pradinių klasių mokiniams vedė labai įdomią  popietę  apie pieno naudą vaikams.
  Pirmiausia pradinukai sužinojo, iš kur ir kaip gaunamas pienas, kokių medžiagų (žinoma, ir vitaminų)  jame yra. Po to buvo rodomas filmukas apie pieną. Labai vaizdžiai buvo demonstruojama, kaip melžiama karvutė:  karvės tešmuo – tai pirštinė, o jos pirštai – speneliai. Viduje pirštinės - vanduo. Kiekvienas vaikas prisilietė prie ,,spenelio‘‘ ir bandė melžti – pasirodo,  ne taip viskas yra paprasta.
  Popietės pabaigoje – smagi viktorina. Laimėtojai apdovanoti specialiais ženkleliais. Žinoma, ,,Žemaitijos pienas“ visus mokinukus pavaišino pienu bei jogurtu, padovanojo lankstinukų, plakatų ir lipdukų.  Pradinukai labai džiaugėsi šia popiete ir nuoširdžiai dėkojo  ,,Žemaitijos pieno“ atstovams.

 

                                                                               Mokyklos inf.

 

Į puslapio viršų