Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

 Projektas „Išmok jaustis gerai“

  Vasario 19 dieną aštuonios mūsų mokyklos mokytojos dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamo projekto „Išmok jaustis gerai“ mokymuose Kaune.

   Pagrindinis renginio tikslas – išmokti puoselėti sveikatą. Patyrę mokymų vadovai su mokytojais dirbo keturiomis kryptimis: „ Fizinis aktyvumas“, „Fizinė ir psichinė sveikata“, „Gilus poilsis. Misija įmanoma“, „Stresas mokykloje ir jo įveikimo būdai“.

  Mokymų metu ne tik teoriškai, bet ir praktiškai bandėme surasti streso ištakas ir mokėmės jį suvaldyti, mokėmės dirbti su savo mintimis ir emocijomis, stebėjome savo kūną ir jo reakcijas į pasikeitusius jausmus, patyrėme kvėpavimo ir meditacijos poveikį per paprastus kvėpavimo pratimus ir smagiai pasportavome. Mokymai visoms  suteikė papildomų žinių ir noro aktyviai gyventi ir dirbti.

                                                                 Mokytoja Vilija Puodžiukaitienė

 

 Vasario 16 – oji miestelyje

    Vasario 16 dieną Lekėčių miestelio žmonės vieningai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės dieną. Susirinkusieji džiaugėsi Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro mokinių muzikiniais pasirodymais. Atkreipti dėmesį į lietuvybę bei gimtąją kalbą kvietė išradingieji ketvirtokai. Minėjimą vainikavo Lekėčių mėgėjų teatro komedija ,,Kaip tu man, taip aš tau" (režisierė Vaida Brazaitienė).

                                                  Milda Ratomskienė, Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė

  Pradinukai švenčia Vasario 16 -ąją

        Šiemet mūsų mokyklos pradinukai  Vasario 16-ąją minėjo netradiciškai-  vyko įvairios įdomios veiklos  Kadangi mūsų mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje,  tai  visi kartu žiūrėjome filmus  ta tema. Matyti vaizdai  priminė mums, kaip nedera elgtis,  kaip padėti tiems, kurie patiria  patyčias. Paskui nuotaiką praskaidrino animaciniai filmai apie draugystę, apie ištikimybę, pagalbą vienas kitam. Atskirai klasėse vyko matytų filmų aptarimai.

    Kadangi žiūrėdami filmus jautėmės  sustingę,  mums norėjosi pajudėti. Tada muzikos mokytoja visus pakvietė į salę, kur galėjome pažaisti lietuvių liaudies žaidimus, pašokti. 

    Kita  veikla, kurioje dalyvavo 1-3 klasių mokiniai, - bendras piešinys Lietuvai. Koridoriuje buvo ištiestas ilgas ritinys popieriaus, kuriame vaikai piešė. Čia  išvydome Nemuną,  abipus jo krantų kilo  kunigaikščių pilys, kurių bokštuose plevėsavo trispalvės, žaliavo pievos, žydėjo gėlės. Į piešinius vaikai sudėjo visą savo meilę gimtinei.  Ketvirtokai tuo metu  demonstravo savo žinias, spręsdami kryžiažodžius, kurių tema - Lietuvos istorija, kalba, įžymūs žmonės. Vaikai pritaikė tai, ką buvo girdėję pamokų metu. 

     Visos veiklos vaikams patiko ir įsimins ilgam.

 Mūsų mokyklos - daugiafunkcio centro mokiniai dalyvavo ir miestelio bendruomenės iškilmingame renginyje, skirtame Vasario 16-ajai paminėti.

   Muzikos mokytojos I.Rudzevičienės mergaičių ansamblis  padainavo keletą nuotaikingų dainų. Pamąstyti apie  lietuvių kalbos sunkų kelią per istorijos vingius  paskatino ketvirtos klasės mokinių poetinė kompozicija ,,Ne vienas aš. Yra kalba, kur žodis pasitinka ir palydi".  Visus sužavėjo Šakių Meno mokyklos mokytojos E.Lukšienės  vadovaujamo mergaičių ansamblio atliekamos dainos.  Mokiniams žiūrovai negailėjo plojimų. 

      Dabar mažiesiems  reikia ruoštis kitai žymiai datai- Kovo 11-ajai.

                                                              Mokytoja Laima Plėšikaitienė

 Švenčiame Vasario 16 – ąją

  Šiais metais  Vasario 16 – ąją minėjome labai įdomiai. Per pirmąją pamoką pasirodė 4 klasės mokiniai. Jie  pristatė labai įdomią, pažintinę programėlę apie Lietuvą ir jos istoriją. Istorijos mokytoja Vilma Jonaitienė  mokiniams kalbėjo  apie Vasario 16 – osios  svarbą Lietuvai.

  Antroji pamoka buvo skirta aštuntokų pirmojo pusmečio projektų pristatymui. Greta Dambrauskaitė pristatė technologijų projektą ,,Mada”. Samanta Karušytė – geografijos projektą ,,Pasaulio miškai ir jų nykimas “. Smiltė Vyšniauskaitė – biologijos projektą ,,Mikroorganizmai”. Rasa Radžiūtė – chemijos projektą ,,Tirpalai”. Lukas Babilas  pristatė anglų kalbos ir informatikos  projektą   ,, Lekėčiai School – Presentation 2018 “.

  Po projektų pristatymo 5-6 klasių mokiniai žiūrėjo filmą ,,Plaukikė”, 7-10 klasių mokiniai žiūrėjo neseniai kino teatruose rodytą filmą ,,Širdys”.

 8 klasės mokinė Vakarė Pakalkaitė

 

Projektas „ 8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant  integruotas užduotis“

   Nuo 2018-ųjų metų sausio iki 2019 metų balandžio mėnesio  mūsų mokyklos matematikos, biologijos, fizikos ir chemijos mokytojai  dalyvauja europiniame projekte  ,,8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis“. Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti 8 klasių mokinių  matematikos pasiekimus, taikant gamtos, matematikos mokslų integruotą mokymą. Be mūsų mokyklos projekte dar dalyvauja Kauno Ugnės Karvelis gimnazija,  Kauno rajono Ežerėlio pagrindinė mokykla ir Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija.

 Projekto pradžioje išklausėme ir praktiškai mokėmės, kaip kurti matematikos ir gamtos mokslų integruoto mokymo metodiką, kaip kurti verslumo modulį. Lankėmės VU gyvybės mokslų centre, bendravome su mokslininkų komanda, kuri demonstravo praktinius užsiėmimus, kuriuos būtų galima pritaikyti mokyklose.

Rugsėjo - gruodžio mėnesiais, vadovaujami matematikės docentės V.Sičiūnienės,  kūrėme  matematikos ir gamtos mokslų integruotas užduotis, jų vertinimo instrukcijas. Dar laukia didžiausias darbas - viso užduočių banko  sprendimas, taisymas, vertinimas ir aptarimas.

Tikimės ir siekiame, kad projekto metu mokytojų komandos sukurtas realaus gyvenimo integruotos matematikos ir gamtos mokslų turinio užduotis  mokiniai ne tik  suprastų, bet ir išmoktų mąstyti.

                                                                   Biologijos mokytoja   Laima Petrauskienė

Mokytojai

Pirmoji moksleivių kelionė į Ispaniją

   Erasmus programos projektas įsibėgėja -  štai ir pirmoji moksleivių kelionė į Viduržemio jūroje esančią Maljorkos salą. Čia moksleiviai praleis visą savaitę, gyvens ispanų šeimose, atliks veiklas mokykloje ir keliaus po salą. Atlikome pirmojo susitikimo namų darbus: rinkome medžiagą apie mūsų projekto partnerę Turkiją, Afyon regioną ir pasiruošėme medžiagą  pristatyti anglų kalba, žinoma,  kalbėsime ir apie Lietuvą. Kūrėme projekto logotipą ir video apie mokyklą. Vykstantys mokiniai užmezgė ryšius su priimančiais moksleiviais iš Ispanijos ir dabar susirašinėja elektroniniais laiškais. Pirmieji drąsiausieji yra Ieva Evelina Paplauskaitė, Miglė Skopaitė, Rugilė Zubkaitė, Meida Kočinaitė, Lukas ir Nojus Matulaičiai. Projektą vykdantys mokytojai yra Rūta Krikštopaitienė ir Rimanta Poderytė.

    Jau formuojame komandą antrajam susitikimui Turkijoje, kuris vyks visai ne už netrukus - balandžio mėnesį. Dėkojame tėveliams už palaikymą ir aktyvų dalyvavimą projekte.  Labia džiaugiamės, nes visos vietos vykstančių į kitus susitikimus yra užimtos, belieka tikėtis sėkmės ir daug daug geros patirties. 

Išvykstame vasario 10 dieną labai anksti, 4 valandą ryte, pirmiausiai skrisime į Londoną, o iš ten - kitu reisu į Palma Maljorką. Skrendame pažinti pasaulio, susirasti draugų ir mokytis kalbos ir  tolerancijos - toks projekto tikslas.

                         Mokytoja Rūta Krikštopaitienė 

Savęs pažinimas – lengviausias  kelias tobulėti

  Sausio 30 dieną visi Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokytojai dalyvavo seminare ,, Savęs pažinimas – lengviausias  kelias tobulėti“, kurį vedė VŠĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupės“ lektorės L. Cirtautienė ir G. Meslinienė.

   Lektorės kalbėjo apie Johari asmenybės langą, apie tai, kokio tipo mąstymo klaidos būdingos žmonėms. Mokytojai dirbo grupėse ir gavo žinių apie brandžios asmenybės pilnatvę ir vientisumą, apie pasitikėjimo savimi svarbą ir ugdymo galimybes, apie vidinius barjerus ir jų atpažinimą bei įveiką.  Ypač įdomu ir reikalinga – žinios, kaip gerinti savistabos, savianalizės ir savimotyvacijos įgūdžius. Po seminaro mokytojai dalijosi įspūdžiais: malonu, kad seminaro mikroklimatas labai pozityvus, darbinga atmosfera ir, žinoma, įgytos kompetencijos.

                                                                 Mokyklos informacija

Į pagalbą paukšteliams

  Kai prie klasės langų pasirodė pulkai paukštelių, mes, pirmokai, supratome, kad jiems reikia pagalbos. Turgelyje pirkome taukinę, ją virėme, lydėme, dėjome saulėgrąžų ir moliūgų sėklų. Viską supylėme į krepšelius, įkišome į tinklelį ir pakabinome ant medžių netoli mokyklos. Dabar mūsų skilandžiais vaišinasi paukšteliai.


  ,, Ledo karalienė” ir Kalėdų senelis

  Šakiuose  matėme spektaklį ,,Ledo karalienė''. Ten buvo ir Kalėdų senelis. Jis pažadėjo ir mus aplankyti. Kitą rytą radome pamestą lazdą. Tai buvo senelio lazda. Supratome, kad be lazdos seneliui bus sunku pas mus ateiti. Išėjome į mišką jo ieškoti. Ir radome. Sniege įklimpusį. Atsivedėme prie laužo, pradėjome kalbėtis. Tik staiga pamatėme didelį būrį suaugusių žmonių. Pasirodo, tai mūsų tėveliai išėjo mūsų ieškoti. Buvo linksma visiems pažaisti, pašokti, pasivaišinti karšta arbata. Senelis mums padovanojo nykštukų kepurėles, o dovanas radome ant medžių šakų sukabintas. Senelis sakė, kad ir jas pametė, o voverytės rado ir sukabino.

  Paskiausiai Vakarė pamokė visus išlankstyti lėktuvėlius. Ant jų surašėme norus ir linkėjimus. Sumetėme į laužą - lai išsipildo.

 Už šią gražią šventę nuoširdžiai dėkojame Kalėdų seneliui Zenonui Rakauskui ir  pirmokų tėveliams.

 

     Kauno eglutė ir Jakelio žvakės

      Vieną gražiausių Lietuvos eglučių aplankėme ir mes. Kauno eglutė buvo tikrai įspūdinga. Prie eglutės pažaidėme, pasisupome karuselėse ir vykome į Jakelio žvakių fabriką. Čia klausėmės pasakojimų, kaip gaminamos žvakės, patys gaminomės žvakutes, atsakėme į viktorinos klausimus ir buvome apdovanoti žvakutėmis.

  Grįždami dalinomės įspūdžiais ir nutarėme, kad mūsų rankomis pagamintos žvakelės bus gera dovana artimiesiems švenčių proga.

                                                                                                                                                Pirmokų mokytoja Jūratė Puidienė

 Lekėčių mėgėjų teatras – pats geriausias

   Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro teatrų režisierė Vaida Brazaitienė džiaugiasi praėjusiųjų metų kūrybiniais darbais ir pasiekimais. Visiems trims režisierės vadovaujamiems teatrų kolektyvams - vaikų, paauglių ir suaugusiųjų - 2018-ieji metai buvo kupini kūrybos, gastrolių ir aukštų įvertinimų. Visų pirma, teatrai lekėtiškius nudžiugino net keturiomis premjeromis: vasario 16 d. - suaugusiųjų teatro publicistinis spektaklis „Tikroji žmogiškoji prasmė“( pagal Vydūną), kovo 11 d.- paauglių teatro socialinė drama „Pasikalbėkime“ (scenarijaus autorė Vaida Brazaitienė), scenarijus paremtas tikromis paauglių gyvenimo istorijomis, gegužės 4 d. - vaikų teatro edukacinis spektaklis „Aš saugoju žemę“(scenarijaus autorė Vaida Brazaitienė), spalio 27 d. -suaugusiųjų teatro komedija „Kaip tu man, taip aš tau“(pagal Jurgio Gimberio humoreskas).

  Teatrai surengė per 20 gastrolių, dalyvavo rajoninėse, regioninėse, respublikinėse šventėse, festivaliuose ir konkursuose. Paauglių teatras su spektakliu „Pasikalbėkime“ buvo itin geidžiamas  rajono ugdymo įstaigų ir kultūros centrų, bet ne pas visus kviečiami galėjome nuvykti.  Tokį spektaklio populiarumą lėmė scenarijaus aktualumas – įvairūs paauglius kankinantys klausimai, socialinės problemos, paauglių santykiai su tėvais ir mokytojais. Spektakls respublikinėje  teatrų šventėje „Scenos pavasaris“ (Šakiai,  ,,Varpo“ mokykla) įvertintas puikiai, pilnutėlėje salėje žiūrovai plojo atsistoję, negailėjo gražių žodžių aktoriams už profesionalią vaidybą.

  Suaugusiųjų teatras pastatė privalomąją programą pagal Vydūną, perėjo respublikinę atranką ir  pateko į Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos...“ ir liepos 4 dieną pasirodė Vilniuje, Bernardinų sodo scenoje. Grįžę po Dainų šventės, kibo į darbus ir rudeniop pastatė antrą premjerą - komediją „Kaip tu man, taip aš tau“, su kuria lapkričio 3 d. atstovavo rajonui regioninėje mėgėjų teatrų šventėje „Atspindžiai“ Kelmėje. Spektaklis komisijos buvo įvertintas aukščiausiais balais ir lekėtiškiai gruodžio 1 d. vyko į  respublikinių „Atspindžių“ šventę, kur buvo apdovanoti respublikiniu diplomu. Metų pabaigoje Lietuvos nacionalinio kultūros centro mėgėjų kolektyvų kategorijų suteikimo komisijos sprendimu  Lekėčių mėgėjų teatrui buvo suteikta aukščiausia   I – oji  kategorija.

Nuoširdžiai sveikiname  Lekėčių mėgėjų teatro aktorius ir režisierę Vaidą Brazaitienę  - jūs tikrai verti pačių gražiausių žodžių. Lai Melpomenė  globoja teatrą ir ateityje.

                                                       Mokyklos informacija 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Artėjant Lietuvos laisvės gynėjų dienai, penktadienio, sausio 11-osios, rytą Lekėčių  mokykla – daugiafunkcis centras prisijungė prie kasmetinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ – žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas pagerbtas languose dešimčiai minučių uždegus vienybės ir atminimo žvakutes. Po to kiekvienoje klasėje vyko pamokos, skirtos Sausio -13 – ajai atminti: buvo kalbama apie  Laisvės gynėjus, paaukojusius gyvybę už laisvą Lietuvą, buvo žiūrimi filmai su dokumentiniais kadrais.  Mokykloje buvo įamžintas Sausio 13- osios  Laisvės gynėjų atminimas stende.  Keramikos būrelio (vadovė O. Šimatonienė) nariai (parengiamosios klasės mokiniai, pirmokai ir antrokai)  visus nustebino nuostabiomis keraminėmis neužmirštuolėmis, kurios eksponuojamos pirmajame mokyklos aukšte.

                                                                                         Mokyklos informacija

Sausio 13-ąją, po šventųjų mišių Lekėčių švento Kazimiero bažnyčioje, miestelio gyventojai susibūrė prie simbolinio laužo, kuris vienijo visus prisiminti liūdnus, tačiau labai reikšmingus lemtingosios dienos įvykius. Atmintis gyva tol, kol minime. Džiaugiamės ir didžiuojamės, jog tai rūpi ir jaunajai kartai.

M.Ratomskienė

Tėvų susirinkime – psichologė Aušra Jakavičienė

Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre sausio 8 dieną vyko tėvų susirinkimas, kuriame dalyvavo  Šakių rajono savivaldybės  Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Aušra Jakavičienė. Ji pristatė programą ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“. Ši programa  skirta pozityvios tėvystės mokymui: teikiama psichologinė pagalba, vyksta edukaciniai užsiėmimai, įvairios terapijos. Psichologė akcentavo, kad ,,dalyvavimas mokymuose nereiškia, kad mes nemokame auklėti savo vaikų, o skatina norą ir motyvaciją dar efektyviau ir geriau tai daryti“. Programa  ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“  - mokymai tėvams ir pedagogams konstruktyviai bendrauti su vaikais, ypač paaugliais, mokymas kurti pagarbius tarpusavio santykius. Ši programa – tai ir prevencinė programa (,, stiprus tėvų ir vaikų ryšys – vienas iš faktorių, apsaugančių paauglį nuo rizikingo elgesio). Psichologė Aušra Jakavičienė  aiškino šios programos svarbą: ,,Vaikus auklėti tampa vis sunkiau… Dažnai tėvai pasijunta bejėgiai iškilus rimtoms problemoms, susijusioms su vaiku. Labai svarbu, kad mūsų vaikai mokėtų atpažinti jausmus, žinotų ir jaustų ribas ir šeimos gyvenime, ir  už jos ribų, kad tėvai galėtų susikalbėti su vaikais nežemindami  ir neskaudindami vieni kitų. Vaiko skatinimas bendradarbiauti palengvina tėvų ir vaikų santykius.“ Psichologė pakvietė  mūsų mokyklos tėvus užsirašyti į programos ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“grupę, kuri edukacinius užsiėmimus pradės vasario mėnesį. Norintys užsirašyti tėvai visą informaciją apie programą ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“ ras elektroniniame dienyne.

                                                                       Mokyklos informacija

 Karnavalas

   Gruodžio 21 dieną mokykloje vyko karnavalas  tema ,,Reklama“. Renginio vedėjos Ernesta Radvilavičiūtė ir Miglė Skopaitė  pristatė dalyvius. Penktokai parodijavo ,,Smarthphone“ reklamą, septintokai  - ,,Vytauto“ mineralinio vandens, o aštuntokai -,, Aktivia“ reklamą. Dešimtokų ,,Televitrina“ ir  šeštokų sveiko gyvenimo būdo skatinimas  (reklamavo Lekėčių Didžiojo šaltinio vandenį rinktis, o ne ,,Coca Cola“) nepaliko abejingų žiūrovų. Devintokai  įrengė  prie eglutės kavinę, kurios barmenas vietoj nesveikų produktų rekomendavo sveikus.  Tad reklama pasitarnavo kilniems tikslams – devintokai visiems linkėjo būti sveikiems kaip ridikai.

 Mokyklos informacija

 

Kasmetinė akcija prieš Kalėdas

     Gruodžio 19 dieną, kaip ir kasmet prieš Kalėdas, mokyklos mokinių taryba, vadovaujama pavaduotojos R. Kaukienės,  organizuoja akciją – išsiruošia pasveikinti Lekėčių gyventojų. Mokiniai aplankė Lekėčių seniūniją, ambulatoriją, paštą, parduotuves, kunigą R. Kmitą ir padovanojo pačių lankstytas per dailės pamokas (dėkojame mokytojai O. Šimatonienei) gerveles ir vaistažolių lysvėje užaugintų žolelių arbatos. Neliko nepasveikinti ir turgadienį į Lekėčius atvykę žmonės, kurie ypač džiaugėsi mokinių dėmesiu ir sveikinimais.

Mokyklos informacija

Šventų Kalėdų

Tylią naktį,

Kai žvaigždės

Danguje prabyla,

Te šventiška

Dvasia sušildo

                   Ir visus lūkesčius              

      Išpildo.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kalėdų atvirukas“

 ,,Sniego karalienė”

    Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio  centro pradinių klasių mokiniai ir darželio mišrios grupės ugdytiniai  didžiųjų žiemos švenčių dvelksmą  jau patyrė.

    Gruodžio 19 dieną, sėdę į didelį 50 vietų autobusą, išvykome į Šakius. Atnaujintame kultūros centre kartu su kitais Šakių rajono vaikais žiūrėjome nuostabią pasaką, sukurtą H.K.Anderseno pasakos ,,Sniego karalienė" motyvais. Gėrėjomės pagrindinių aktorių vaidyba, į veiksmą puikiai įpintais  šokiais  ir cirko akrobatų bei gimnastų numeriais. Vaikai mokėsi būti draugiški, visada padėti draugui bėdoje, užjausti silpnesnį. Vaikus žavėjo žėrintys artistų, akrobatų rūbai. Ypač puošni buvo pati Sniego karalienė, todėl  vaikai labai norėjo su ja nusifotografuoti.

   Į  salę trumpam užsuko  pro šalį vykęs Kalėdų senelis. Jis pasveikino vaikus su šventėmis, palinkėjo sėkmingų metų ir pažėrė į salę saldainių. Gaila, ne visiems pavyko jų pagauti.

   Grįžome namo laimingi, dėkingi visiems, kurie surengė mums tokią puikią kalėdinę šventę.

 

Mokytoja L. Plėšikaitienė

 

Projektas „ Sveikas kaip ridikas“

Fizinio aktyvumo skatinimas mokykloje

   Lekėčių mokykloje - daugiafunkciame centre vyko pamoka estafečių ritmu. Renginio dalyviai- 1-4 klasių mokiniai. Mokyklos  tarybos nariai organizavo ir pademonstravo estafetes, kurioms atlikti buvo naudojamos įvairios priemonės ( kiauri maišai, lankai, kamuoliai  ir kt.). Renginį  vedė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Kaukienė. Draugiškose estafečių varžybose nugalėtojų nebuvo,  bet dėl to gerų emocijų nebuvo mažiau. Dalyvavusios klasės buvo apdovanotos džiovintų vaisių rinkiniais.

  Judėti ir gyventi sveikai yra smagu, be to,  estafetės skatina bendradarbiavimą.

Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

Penktokai  Lietuvos švietimo istorijos muziejuje Kaune

   Gruodžio 6 dieną mes, penktokai,  lankėmės Lietuvos švietimo istorijos muziejuje Kaune. Dalyvavome edukacijoje ,,Nuo piktogramos iki permutacijų“. Ši  edukacinė programa supažindino mus su žmogaus sukurtų kodų įvairove: piktogramomis ir hieroglifais, Brailio raštu ir gestų kalba, „Enigma“ kodavimo mašina ir Morzės abėcėle. Išgirdome apie žmonijos komunikacijos istoriją, galėjome  išmėginti senąsias rašymo priemones – rašėme su plunksna ir senovišku parkeriu, senoviška rašymo mašinėlė, galėjome perduoti žinutę Morzės kodu bei suprasti, kaip skaito neregintis žmogus. Buvo labai įdomu.

Raimundas Petrauskas

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top