Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras

Pušyno g. 8, Lekėčiai

LT-71225, Šakių r. sav.

JAUČIUOSI SAUGUS ir REIKALINGAS!!!

 Krašto apsaugos karininkai apie kario profesiją

   Gegužės 04 dieną mūsų mokykloje lankėsi krašto apsaugos karininkai Gintautas Matusevičius ir Igoris Bartnikas, kurie supažindino 7, 8 ir 9 klasės mokinius su kario profesija, veikla ir įdomiu gyvenimu. Svečiai pristatė mokiniams galimą kitų mokslo metų popamokinę veiklą – karinės parengties būrelį. Užsiėmimuose numatoma rengtis karinio fizinio parengtumo testui: pereiti kliūčių ruožą, mesti granatą, šaudyti lazeriniais ginklais, plaukti, čiuožti slidėmis, nešti svorį ir kita. Svečiai kalbėjo, kad visi užsiėmimai  skirti valios, ryžto, savarankiškumo, ištikimybės Tėvynei ugdymui. Jie pastebėjo, kad šiuolaikiniam jaunimui itin trūksta ištvermės, patriotizmo ir judėjimo, todėl net trys ministerijos- Krašto apsaugos, Švietimo ir Sveikatos apsaugos -  ėmėsi bendros veiklos ir skatina tokių būrelių atsiradimą mokyklose ir veiklą.

    Svečių pasakojimas labai sudomino mokinius, manome, kad kitais mokslo metais jie aktyviai dalyvaus  karinės parengties būrelio veikloje.

                                                                                            Mokyklos informacija

Pavasario šventė

      Mūsų mokykla turi labai gražią tradiciją: kiekvieną pavasarį  vyresniųjų  klasių mokiniai   surengia pavasario šventę pradinukams.

      Balandžio 26 d. pas pradinukus lankėsi septintokai. Mažiukai jų labai laukė, nes iš praėjusių metų prisiminė, kiek daug naujo sužinojo ir išmoko iš vyresnių draugų. Šiais metais septintokai buvo paruošę daugybę įdomių užduočių. Vaikai piešė piešinius pavasario tema, spalvino mandalas. Visiems labai patiko dėlionės. Savo sumanumą, žinias galima buvo pademonstruoti menant mįsles, žaidžiant  įvairius žaidimus.

    Pradinukai nuoširdžiai padėkojo  septintokams ir  prašė tokių švenčių  surengti dažniau. Pradinių klasių mokytojos taip pat dėkingos septintokams  už suteiktą atokvėpio valandėlę. Ačiū.

                                                              Mokyklos informacija

Dešimtokų išvyka į Kauno technikos profesinio mokymo centrą

   Š.m. balandžio 25 dieną mūsų mokyklos dešimtokai vyko į Kauno technikos profesinio mokymo centrą. Ten dalyvavo įvairiose veiklose: Milena, Rimutė ir Airidas gamino raktų pakabuką. Mokytoja R. Kaukienė, Žilvinas bei Laurynas gamino žvakidę. O Tomas, Edvinas ir Dominykas tiesino mašinos dureles. Vienas iš profesinio mokymo centro mokytojų aprodė mokyklos patalpas, papasakojo, kokios veiklos dar čia vyksta. Mus, dešimtokus, kvietė prisidėti prie jų gražios komandos ir mokytis čia įvairių specialybių: automobilių mechaniko, automobilių elektromechaniko, santechniko, suvirintojo, logisto ekspeditoriaus, apskaitininko kasininko, smulkiojo verslo organizatoriaus,  Mokykla labai didelė, turi labai daug įdomios technikos, naudojamos labai modernios darbo priemonės. Specialybės gali tikti ne tik vaikinams, bet ir merginoms.

                               R. Litvinaitė, M. Zumaraitė

Joanos Ulinauskaitės – Mureikienės ,,Likimo išbandymai“ – pamoka  aštuntokams

   Balandžio 20 dieną  Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje vyko lietuvių literatūros ir istorijos pamokos - Joanos Ulinauskaitės – Mureikienės  atsiminimų knygos ,,Likimo išbandymai“  pristatymas. Pamokas vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė S. Burkšaitienė net trijų mokyklų aštuntokams – savosios gimnazijos, Gelgaudiškio pagrindinės  ir Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniams. Pamokos svečiai - knygos autorė, Lietuvos pasipriešinimo  okupaciniam režimui dalyvė, buvusi partizanų ryšininkė, politinė kalinė, gydytoja ir rašytoja J. Ulinauskaitė - Mureikienė, apdovanota Vyčio Kryžiaus ordinu, ir „Likimo išbandymai“ sudarytojas filosofas profesorius Juozas Mureika. 

Mokytoja S. Burkšaitienė, pristatydama  knygą, akcentavo, jog tai knyga apie žmogaus orumo išsaugojimą nežmoniškomis sąlygomis, apie nesuvaidintą meilę tėvynei, apie tikrąsias vertybes, kurias sugeba išsaugoti žmogus, iškentęs sovietinių lagerių pragarą.

Aštuntokai jau buvo perskaitę kūrinio ištraukas, todėl noriai dalijosi savo įspūdžiais: stebėjosi, kokia autorė valinga ir stipri, kaip ištvėrė fizinį ir psichologinį  smurtą, iškentė Sibiro šaltį ir karcerio baisumus. Aštuntokė Justė prisipažino, jog tai įdomiausias kūrinys iš visų šiais metais skaitytų. Lekėtiškiai pasidomėjo, kaip atsirado ši  atsiminimų knyga.

J. Ulinauskaitė – Mureikienė papasakojo, kad pirmiausia sumaniusi atsiminimus surinkti kompiuteriu, padauginti, įrišti ir padovanoti sūnui, dukrai  bei anūkams. Tačiau parašytą gyvenimo istoriją perskaitę vyras ir dukra paragino išleisti knygą. Parodę rankraštį šeimos bičiuliui, Lietuvos edukologijos universiteto rektoriui akademikui Algirdui Gaižučiui, išgirdome raginimą išleisti knygą. ,, Dabar jau ir trečia atsiminimų knygos laida išpirkta. Ketvirtasis knygos  leidimas – rusų kalba,- apie knygos populiarumą kalbėjo  filosofas profesorius Juozas Mureika ir pridūrė: - „Likimo išbandymų“ ištrauka įtraukta į 2014 metų Pagrindinio ugdymo programos Lietuvių kalbos ir literatūros 7-8 klasių kurso privalomų perskaityti tekstų sąrašą.“

 Pamokos metu daug dėmesio buvo skirta ištraukų iš  memuarų knygos skaitymui: kaip grįžtančią iš darbo užklupo pūga ir tik jautis Burlakas rado kelią į lagerį, apie aštuonioliktojo gimtadienio dovaną – dvi duonos riekeles širdutės formos, apie sunkų darbą ir troškimą skaityti knygas, apie susitikimą Taišeto lageryje su Stefanija Ladigiene, gelbėjusia žydus Antrojo pasaulinio karo metais(žiūrėjo mokiniai  ištrauką iš filmo ,,Pasaulio teisuoliai“). Mokiniai galėjo pamatyti autentiškas nuotraukas  iš lagerio.

Aštuntokams ,,Likimo išbandymai“ autorė pasakojo apie politinių kalinių sukilimą Norilske, kaip nelengva buvo grįžus į Lietuvą po 10 metų tremties: saugumas liepęs per 48 valandas išvykti iš Kauno, kadangi Joana nesutiko bendradarbiauti su saugumu. Joana Ulčinauskaitė mokėsi ir dirbo - tapo gydytoja, augino vaikus. „Aš nuo mažumės svajojau tapti medike - padėti žmonėms, gydyti juos. Ir tremtyje galvodavau: jeigu išgyvensiu, jeigu grįšiu į Lietuvą, darysiu viską, kad tapčiau gydytoja“,- pasakojo autorė.  Paklausta, ką norėtų pakeisti savo gyvenime, atsakė: ,,Nieko. Priėmiau iš gyvenimo visas likimo dovanas.“ 

O kokias dvasingumo dovanas gavo aštuntokai ir visi  pamokos dalyviai? Atsakymas – autorės žodžiuose: ,,Nelaisvė išmokė gerbti laisvę, atpažinti ir įvertinti gerus ir blogus žmones; nepalūžti net esant neįmanomoms gyvenimo sąlygoms. Nelaisvė išmokė išsaugoti orumą, žmoniškumą, Tėvynės ilgesį ir net kovoti už laisvę.“

Pamokos pabaigoje mokiniai atsidėkojo autorei gėlėmis ir rašė laišką, kuriame – mintys apie ,,Likimo išbandymus“ ir klausimai. Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokytoja D. Sutkuvienė ir autorei, ir mokytojai padovanojo Lekėčių ,,Šilagėlės“literatų klubo poezijos knygelę ,,Gerumo gėlės“.

Visų trijų mokyklų aštuntokai  nuoširdžiai dėkoja  mokytojai S. Burkšaitienei už  šaunią pamoką.

                                                        Mokyklos informacija

  Svečiuose - Šakių jaunimo darbo centro darbuotoja E. Plančiūnienė

   Balandžio 13 dieną į mokyklą buvo atvykusi Šakių jaunimo darbo centro darbuotoja E. Plančiūnienė. Ji pirmiausia susitiko su mūsų mokyklos jaunesniųjų klasių mokiniais. Ketvirtos ir penktos klasės mokiniai dalyvavo nuotaikingoje profesijų pristatymo viktorinoje. Užduotys reikalavo mokinių nuovokumo. Vaikai smagiai rungėsi tarpusavyje. Visi sužinojo įdomių faktų apie įvairias profesijas, išmoko naujų sąvokų, o daugiausiai apie profesijas žinantys  buvo apdovanoti prizais.

                                                                                                                 Mokyklos informacija

  

  Per šeštą ir septintą pamokas vyko Šakių  jaunimo darbo centro vyriausios specialistės Eglės Plančiunienės paskaita dešimtos klasės mokiniams. Paskaitoje mes aptarėme viešųjų maitinimo įstaigų ypatumus, jų tipus, atsiradimo vietas ir įsidarbinimo galimybes. Taip pat susipažinome su tekstilės pramone. Daug sužinojome apie Lietuvos įmones,  plėtojančias šią pramonę (,,Utenos trikotažas", ,,Lelija") ir įmonę ,,Zara" - tarptautinį Ispanijos drabužių parduotuvių tinklą ir jos atsiradimo istoriją.

Žilvinas Rimkus, 10 klasė

 ,,Drakoniuko” teatras

   Balandžio 18 d. mūsų mokyklos pradinukai vėl  sulaukė svečių. Mokykloje apsilankė  mūsų mėgstamas ,,Drakoniuko" teatras.

    Artistai mums parodė nuotaikingą spektaklį ,,Lietaus Lašelė". Pagrindinė veikėja - Lietaus Lašelė, nukritusi  iš balto it pūkas debesėlio. Pirmiausia ji sutiko miegalių Televizorių, kuris skundėsi, kad neturi laiko pailsėti, nes žmonės nuolat maigo jo  jungtukus ir žiūri net 35 kanalus. Netrukus Lašelė susipažino su Sena Pasakų Knyga, kuri  jautėsi  labai nelaiminga, nes žmonės visai nesidomi ja,  visą laiko spokso į Televizorių. Bet Pasakų Knyga pasekė Lašelei pasaką apie nelaimingą gėlę, kuri miršta iš troškulio. Lašelei pavyko surasti nelaimingą gėlę ir ją atgaivinti.

    Vaikai susidomėję sekė visus Lietaus Lašelės nuotykius, kartu su ja džiaugėsi ir liūdėjo, juokėsi iš tinginio televizoriaus. Spektaklis pamokė vaikus būti draugiškus, linksmus, užjausti artimuosius ir draugus.

   Atsisveikinome su artistais tikėdamiesi, kad  rudenį vėl sulauksime naujo spektaklio.

                                                                     Mokytoja L. Plėšikaitienė

 5 – 8 klasių lietuvių  kalbos  olimpiada

   2018 m. balandžio 13 dieną įvyko jau penktoji Šakių rajono 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiada. Jau tapo tradicija, kad olimpiadą rengia ta mokykla, kurios komanda iškovojo  pergalę. Kadangi pernai laimėjo gelgaudiškiečių komanda, todėl šiemet užsiregistravusios devynios komandos iš rajono mokyklų atvyko į Gelgaudiškio dvarą. Tai Šakių „Varpo“ mokyklos, Griškabūdžio, Lukšių V.Grybo,  Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos, Lekėčių, Kriūkų, Plokščių mokyklų – daugiafunkcinių centrų, Sintautų mokyklos, Slavikų pagrindinės mokyklos komandos, kurias sudarė po vieną mokinį iš 5,6,7,8 klasės. Mūsų mokyklai atstovavo Vytautė Gustaitė, Karolina Milkevičiūtė, Ieva Paplauskaitė, Armanda Pečiulytė. Komandą   lydėjo lietuvių kalbos mokytoja Dalė Sutkuvienė.

 Prieš penkerius metus pradėta organizuoti olimpiada buvo skirta K.Donelaičio 300 -ųjų metų jubiliejui. Šiemet olimpiados paskirtis  - pasigilinti į zanavykų krašto kultūrą.

    Baltojoje salėje komandos  prisistatė. Juos stebėjo vertinimo komisija. Antroji užduotis – testas. Čia reikėjo greito skaitymo, pasiskirstymo užduotimis, staigios reakcijos ir žinių, nes laiko skirta nedaug. Po to mokinių laukė  užduotis – rasti paslėptus keturis vokus ir suklijuoti paveikslėlį. Paskutinė užduotis – protmūšis. Du turus mokiniai žaidė kartu su mokytojais, o paskutinį turą jau vieni.

 Olimpiados dalyviai turėjo šiek tiek laiko pailsėti: mokytoja Danutė Aniulienė supažindino su dvaru. Baltojoje salėje visi norintys galėjo pasivaišinti kava, arbata, saldainiais, bandelėmis ir laukė, kol bus paskelbti nugalėtojai.

 Visos komandos išsivežė Padėkos raštus. Ypač gerai nusiteikę išvyko Šakių „Varpo“ mokyklos mokiniai – jie laimėjo pirmąją vietą. Vadinasi, pagal tradiciją kitąmet lietuvių kalbos olimpiada bus rengiama Šakių „Varpo“ mokykloje.

 

                                                                                                                                                                    Mokyklos informacija

 

 

 

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

         2018 METŲ RUDENĮ LEKĖČIŲ MOKYKLOJE - DAUGIAFUNKCIAME CENTRE PRADĖS VEIKTI VAIKŲ DARŽELIS. KVIEČIAME VISUS TĖVELIUS NUO BALANDŽIO 16 D. IKI GEGUŽĖS 31 D. TEIKTI PRAŠYMUS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ. MUMS SVARBU ŽINOTI VAIKŲ KIEKĮ, SUDARANT BŪSIMO DARŽELIO GRUPES.

MOKYKLOS ADMINSTRACIJA

Pradinukų sporto šventė

    Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre kovo 26 dieną vyko pradinukų estafetės. Buvo sudarytos 4 mišrios komandos iš 1, 2, 3, 4 klasių. Visi mokinukai noriai dalyvavo.

    Vaikai  vikriai bėgo, lindo pro lankus, darė pritūpimus, šokinėjo per šokdynes. Vaikučiams užduotis galvojo mokyklos tarybos mokiniai, o renginį  vedė direktoriaus pavaduotoja Rasa Kaukienė. Pralaimėjusių nebuvo. Visi buvo apdovanoti ir saldainiais, ir obuoliais.

   Džiaugiamės, kad pradinukams patiko tokia šventė!

                                                                          Aistė Bitinaitytė, 9 klasės mokinė

Rajoninis raštingumo konkursas

   Jau tapo tradicija kiekvieną pavasarį  rajone  organizuoti  įvairius pradinių klasių konkursus. 

   Šių metų kovo 26 d. mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai dalyvavo rajoniniame raštingumo konkurse. Vaikai rašė diktantus įvairiomis temomis: apie pavasarį, apie lietuvių kalbos grožį. Visi dalyviai buvo susikaupę, pasiruošę parodyti savo žinias. 

   Puikiai konkurse pasirodė dvi trečiokės.  Trečiokės Lukrecija Burdulytė užėmė 1 vietą, Kamilė Skrodenytė - 3 vietą (mokyt.Laima Plėšikaitienė). Tai ne pirmas laimėjimas šių  mokinukių. Besimokydamos 1 klasėje jos taip pat laimėjo prizines vietas dailios rašysenos konkurse.

    Belieka šioms puikioms mokinukėms palinkėti sėkmės ir ateityje.

Mokytoja L. Plėšikaitienė

 

Į puslapio viršų