Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

  Rugsėjo pirmosios šventė

                        Šiandien ir vėl

                        Keliuos žiedai žydės

                        Ir šypsenos švytės laimingos.

                        Šiandien ir vėl kelionė prasidės

                        Į mokslo šalį paslaptingą.

 

  Rugsėjo pirmosios šventė  prasidėjo bažnyčioje  šventomis Mišiomis, kurias aukojo Lekėčių klebonas R. Kmitas. 10 valandą visi rinkosi į Lekėčių mokyklą – daugiafunkcį centrą. Renginio vedėjai devintokai L. Katilauskas, D. Dulskas, T. Bulvičius ir jų auklėtoja D. Sutkuvienė pakvietė mokinius, tėvelius, mokytojus šventę pradėti ,,Tautiška giesme“. Mokytoja R. Poderytė  sudainavo dainą ,,Rugsėjai“, kurioje atsiskleidė šios šventės prasmė - ,,Rugsėjai kartojas ir sėja/ Gerumą ir jaudulį./ Atėjus, sugrįžus, išėjus/ Vėjo širdies po dalelę pasėjus.“ Mokinių laukė siurprizas – iš miško atstriksėjo kiškiai, kurie  lanko Miško mokyklą,  ir pasidomėjo, kur dėsis darželinukai – juk darželio dar nėra. Pasveikino kiškiai pirmokus ir visus  Lekėčių mokyklos mokinius, kurie dalyvaus projekte ,,Sveikas kaip ridikas“,  ir padovanojo jiems morkų ir spalvinimo knygelių.

   Mokyklos direktorius  pasveikino visus su švente ir perskaitė LR Prezidentės sveikinimą mokiniams: ,,Dabar Jūsų laikas augti, ieškoti, atrasti, mokytis ir išmokti, nes žinios taps tvirtu Lietuvos ateities pamatu.“ Mokytojams Prezidentė palinkėjo ,,išminties, kantrybės ir kūrybiškumo auginant antrojo Lietuvos šimtmečio kartą“. Taip pat direktorius perdavė Šakių savivaldybės mero E. Pilypaičio dovaną pirmokams – knygeles ,,Tavo sėkmės kelias“ ir sveikinimą: ,,Žinių skrynios nerakinamos. Jos visos atvertos, jos visos Tavo.“ Su Rugsėjo pirmąja sveikino ir Lekėčių seniūnas R. Krikštolaitis  bei Lekėčių klebonas R. Kmitas.  Ypatingas šis rugsėjis dešimtokams – jie didžiausi mokykloje ir rodys pavyzdį mažiesiems. Pirmoji dešimtokų mokytoja A. Pakalkienė  pasveikino juos ir padovanojo šaukštus mokslo žinioms semti. Dešimtokės E. Radvilavičiūtė ir D. Melašauskaitė  pasveikino pirmokus ir įteikė balionus, o devintokai  padovanojo dešimtokams mokslo simbolį – pelėdos statulėlę, mokytojams – gėlių ir žvakidę  su žvakele – kad šviestų ir nepavargtų.

  Visi mokiniai po iškilmingos  šventės buvo pakviesti į pirmąją pamoką.

 

                                                                 Mokyklos informacija

 

    

 Mokyklai suteiktas OLWEUS mokyklos vardas

    Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras pranešė, kad mūsų mokykla buvo sertifikuota ir jai suteiktas Olweus mokyklos vardas.

   Siekdama šio vardo mokykla įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Audito, vykusio 2018 m. pavasarį, metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo reikalavimų.

   2018-2019 mokslo metais planuojame tęsti visas programos veiklas ir stengtis toliau kurti saugią bei draugišką mokyklą.

 Socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 

 

„Neprašau tavęs, Viešpatie, stebuklų ir vizijų, tik jėgų kasdienybei. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno. Duok man sumanumo ir išradingumo, kad kasdienybės įvairovėje ir gausoje spėčiau įsidėmėti tai, ką sužinau ir patiriu.

 Išmokyk mane tinkamai paskirstyti laiką. Suteik man galios tiksliai pajusti, kas yra svarbiausia, o kas ne taip svarbu. Įtikink mane, kad svajonės nieko gero neduoda, vis tiek, ar svajočiau apie praeitį, ar apie ateitį. Padėk man kuo geriau atlikti šios dienos darbus ir suvokti, kad svarbiausia valanda yra dabar. Apsaugok mane nuo naivaus tikėjimo, kad gyvenime gali viskas klostytis sklandžiai. Padovanok man blaivų suvokimą, kad sunkumai, pralaimėjimai, nesėkmės, klaidos yra neišvengiami gyvenimo priedai, padedantys mums augti ir bręsti. Primink man, kad širdis dažnai priešinasi protui. Reikiamą valandėlę atsiųsk man ką nors, kas mylėdamas išdrįstų pasakyti man tiesą. Tu žinai, kaip labai mums reikia draugystės.

 Padaryk taip, kad būčiau pribrendęs tai gražiausiai, sunkiausiai, rizikingiausiai ir švelniausiai gyvenimo dovanai. Pasiųsk man reikiamos nuovokos, kad pataikyčiau tinkamą akimirką tinkamoj vietoj įteikti gerumo dovanėlę ar su žodžiais ar be jų. Paversk mane žmogumi, panašiu į didelės grimzlės laivą, kad pasiekčiau ir tuos, kurie yra „dugne“. Išsklaidyk mano baimę pražiopsoti gyvenimą. Duok man ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko man reikia. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno.“

 

Antoine de Saint-Exupéry

 

Visus sveikiname su Mokslo ir žinių diena!

 

Gedulo ir vilties diena paminėta pilietine iniciatyva „Raktai iš paliktų namų“

2018 m. birželio 14-ąją Lietuvoje buvo minimi 77 metai nuo pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų, prasidėjusių 1941 metais. Šiemet Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigoms buvo pasiūlyta prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Raktai iš paliktų namų…“

Daugelyje Lietuvos vietų mokyklų bendruomenės ruošėsi Gedulo ir vilties dienos paminėjimams, ne išimtis ir Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai: prisiminė 1940-1954 metų sovietinio okupacinio režimo nusikaltimus, žiūrėjo filmą “Misija Sibiras” bei gamino iš popieriaus raktus,  panašius į tuos, kokius žmonės naudojo prieš daugiau nei 70 metų.

                                                                      Mokyklos informacija

STEAM metodikos pagrindinio ugdymo mokiniams taikymas praktikoje

 Birželio 21 d. mokykloje šurmuliavo būrelis kolegų  iš kitų mokyklų. Tai -    Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamo projekto „8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis“ dalyviai. Šią dieną užsiėmimai vyko būtent mūsų mokykloje. Čia atvyko  mokytojai  iš Kauno rajono - Ežerėlio pagrindinės mokyklos, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos ir Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos .Tai paskutinis šiais mokslo metais  bendras užsiėmimas. Jo tema - „STEAM metodikos pagrindinio ugdymo mokiniams taikymas praktikoje“. Savo darbo patirtimi dalinosi  mokytoja iš Šiaulių  Ingrida Donielienė.  Daug išgirdome  naudingų patarimų ir praktiškai atlikome keletą eksperimentų – holistiniam ugdymui. Tai  integralus į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą  mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Prisiminėme  mokymosi tyrinėjant principus ir priemones, veiklos,  skatinančios mokinių kritinį mąstymą, praktinių žinių suvokimą.

Laikas pralėkė labai greitai. Su naujomis, grįstomis kūrybiškumu, žiniomis išsiskirstėme į namus. Per vasarą pailsėsime, o kitais mokslo metais vėl tęsime mokymus , darbus minėtame projekte.

                                     Biologijos mokytoja  L. Petrauskienė

 Direktorių pavaduotojų metodinis susirinkimas Lekėčiuose

Birželio 19 d. rajono mokyklų direktorių pavaduotojai lankėsi Šakių rajono Lekėčių mokykloje - daugiafunkciame centre metodiniame susirinkime. Susirinkusius svečius pasveikino mokyklos direktorius L. Adomaitis.

Ekologinio švietimo integracijos galimybes mokyklos ugdymo procese visiems pristatė mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. Kaukienė ir E. Brazaitytė.

Viešnagės metu buvo parodytas mokyklos vaikų dramos kolektyvo spektaklis „Aš saugoju žemę“ (scenarijaus autorė ir režisierė V. Brazaitienė).

Pavaduotojai susipažino su mokykla ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Augalų atspaudai“.

Pietaudami senąjame Lekėčių mokyklos pastate, kuriame  dabar įsikūrę Lekėčių bendruomenės moterų klubo kulinarinio paveldo namai, pavaduotojai išklausė klubo žolininkės A. Skeisgielienės pasakojimus apie gydomuosius augalus ir jų panaudojimą.

                              Direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. Kaukienė ir E. Brazaitytė

Sėkmingas mūsų  mokyklos mokinių pasirodymas konkurse – parodoje „Keramika – senasis amatas“

Balandžio penktą dieną Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje vyko 1-10 klasių moksleivių keramikos kūrybinių darbų paroda-konkursas „Keramika – senasis amatas“. Vertinimui buvo pristatyti 46 keramikos darbai. Mūsų mokyklos mokiniai  sėkmingai dalyvavo ir gavo aukštus įvertinimus.

Ugnė Juočiūnaitė savo amžiaus grupėje laimėjo pirmą vietą už keramikos darbą „Kieta apsauga“, Vakarė Pakalkaitė savo amžiaus grupėje laimėjo antrą vietą už keramikos darbą „Gyvybės laikrodis“, Dovilė Juočiūnaitė –pirmą vietą už darbą „Saldus vanduo“.  Akvilė Gudelevičiūtė laimėjo nominaciją už lietuviškos senosios keramikos paveldo puoselėjimą , jos darbas - „ Puodukas “, o Bernadeta Aleksandravičiūtė laimėjo nominaciją už įdomią kompoziciją ir spalvinį derinį , jos darbas -„Kortų namelis“.

                                                                                                Dailės mokytoja  Ona Šimatonienė

Sporto pasiekimai 2017 – 2018 m.m.

   2017-2018 m.m. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo plaukimo, lengvosios atletikos ir ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose. Per mokslo metus vyko tarpklasinės kvadrato varžybos. Geriausiai sekėsi šeštokams, kurie užėmė 3-ąją vietą. Antrąją vietą iškovojo septintokai. Nugalėtojais tapo aštuntos klasės mokiniai.                 

  Rugsėjo mėnesį buvo organizuotas bėgimas ,,Ištvermingiausia klasė''. Trečioji vieta šiose varžybose atiteko  penktokams. Antri liko septintokai, nugalėtojais tapo  šeštokai. Rajoninėse varžybose, kaip ir 2016-2017 m.m., geriausiai pasirodė lengvaatlečiai. Jie iškovojo keturias trečias vietas: Nida Kirtiklytė(30m ir 300m bėgimas), Skaistė Kutanovaitė (1000m bėgimas), Nojus Matulaitis(rutulys). Dvi antrąsias vietas: Viktorija Butanavičiūtė (300m bėgimas), Lukas Matulaitis(rutulio stūmimas). Keturias pirmąsias vietas: Rugilė Zubkaitė(rutulio stūmimas), Viktorija Adomaitytė(1000m bėgimas), Pranas Muchinas(kamuoliukas), Airidas Suchoručenko(šuolis į tolį).

  Rajoninėse varžybose ,,Drąsūs,stiprūs,vikrūs'' mūsų mokyklos komanda, kurios sudėtį sudarė  penktokai ir  šeštokai, iškovojo trečiąją vietą. Kroso estafetės varžybose jaunimo grupėje mūsiškiai buvo treti, vaikų grupėje - antri.Komandinėse atskirų rungčių varžybose vaikinų komanda užėmė 3-ąją vietą. Pavasarį buvo organizuotas ,,Žygis pėsčiomis'' Jadagonyse. Daugiau kaip pusė mūsų mokyklos mokinių sėkmingai įveikė 8 km pakankamai sudėtingą trasą. Per visus mokslo metus įvairiose varžybose dalyvavo apie 80 procentų mokinių.Tai labai geras rezultatas.

Mokyklos informacija

Projektų diena mokykloje

Birželio 14 dieną septintokai pristatė antrojo pusmečio projektus. Lukas Babilas  pristatė informacinių technologijų projektą ,, Pavasario šventė mokykloje“. Monika Biliotavičiūtė – technologijų projektą ,,Mezgimas“. Greta  Dambrauskaitė – muzikos projektą ,,M. K. Čiurlionis“. Samanta Karušytė – tikybos projektą ,,Kas yra laimė?‘‘

Vakarė Pakalkaitė –biologijos projektą ,,Kiek mes miegam?“. Ieva Paplauskaitė – istorijos projektą ,,Graikų pasaulis“. Rasa Radžiūtė – lietuvių kalbos ir literatūros projektą ,,L. Maud Montgomery romano ,,Anė iš Žaliastogių“ pristatymas“. Miglė Skopaitė – technologijų projektą ,,Augalinio motyvo panaudojimas ornamentinei kombinatorikai“. Smiltė Vyšniauskaitė – dailės projektas - ,,Įžymių dailininkų gyvūnų piešiniai“. Smiltė visus nustebino ir savo piešiniu ,,Vilkai“. Emilis Žemaitaitis pristatė fizikos projektą,, Šviesa“. Dėkojame visiems mokiniams, rengusiems projektus. Esate šaunuoliai. Na ir nemalonu, kad penki mokiniai neatliko projektinio darbo. Rugsėjo mėnėsį  laukiame jų projektinių darbų pristatymo. 

Mokyklos informacija

 Aštuntokų išvyka

 Birželio 7 dieną mes, aštuntokai, su auklėtoja D.Sutkuviene susiruošėme į kelionę: Kaune mūsų laukė dažasvydis, o Raudondvaryje - edukacija „Žemės atmintis“.

 Susiruošę ankstų rytą nuvykome į Kauną, Aleksotą. Oras labai tiko mūsų veiklai - buvo vėsu. Atvykusius mus pasitiko instruktorius, kuris nieko nelaukęs liepė mums apsirengti specialius rūbus.Vėliau sustatyti puslankiu išklausėme griežtų instruktoriaus nurodymų, kaip naudotis šautuvais, ir žaidimo taisykles. Pasiskirsčius komandomis, mus išleido į „mūšio lauką“. Pradėjus šaudyti dažų kulkomis, vienas po kito iš aikštelės traukėsi „pašautieji“. Visiems buvo linksma ir smagu! Ši veikla puikiai tinka veikliai ir energingai klasei, kai norisi išlieti energijos perteklių.

 Pasidalinę įspūdžiais, papusryčiavę ir truputį pailsėję vykome į Raudondvarį, kur dvare mūsų laukė edukacija „Žemės atmintis“. Ten daug sužinojome apie gintaro atsiradimą, jo rūšis, radimvietes. Galėjome apžiūrėti ir paliesti įvairių rūšių gintaro, pamatyti, kaip dega jo dulkės. Pabaigoje iš mažų gintaro gabalėlių visi pasigaminome apyrankes.

 Važiuodami namo dar užsukome į MEGĄ. Čia pasigėrėjome didžiulio akvariumo gyentojais, apsilankėme parduotuvėse ir nusipirkę ledų ir atsigaivinę nuo jau įšilusio oro linksmi išvažiavome namo. 

8 klasės mokinė Armanda Pečiulytė

 Dešimtokų atsisveikinimo kelionė

    Užbaigti paskutinius mokslo metus dešimtokai ir jų auklėtoja nusprendė netradiciškai – plaukdami Šešupe. Būdami puikios nuotaikos ir kupini energijos kelionę pradėjome nuo Matarnų kaimo (netoli Slabadų). Po kelių kilometrų priplaukėme Prano Stanaičio tiltą, pastatytą 1931 m., kuris yra grįstas akmenimis ir įtrauktas į Kultūros vertybių sąrašą. Beje, tiltą suprojektavo pats Stanaitis. Toliau laukė ilga kelionė iki Kudirkos Naumiesčio.

Patyrėme visko: lenktyniavome, bandėme nustumti iš kelio vieni kitus, taškėmės, plaukėme per seklumas ir neveikiančios hidroelektrinės paskendusius betonus, ilsėjomės įsikibę į kitų baidares. Jėgos seko, o ženklų, kad artėjame link finišo, nesimatė. Pagaliau po 3,5 val. priplaukėme Naumiesčio tiltą. Visi sveiki ir laimingi, nors skaudančiomis rankomis ir nusėdėtais „klynukais“. Beveik 20 km atkarpa įveikta sėkmingai. Grįždami dar užsukome pasistiprinti ir išgerti ledų kokteilių į Šakius, netgi spėjome paplanuoti klasės sugrįžimo susitikimą.

 Dešimtokai

 

Išvyka į UNO parką

 

Birželio 5 dieną 6 klasės mokiniai vyko į ekskursiją į Kauną. Vaikai susipažinimo su pramogomis UNO parke. Laipiojimas medžiuose - aktyvi pramoga, skirta visoms amžiaus grupėms, fizinis pasiruošimas nebūtinas. Mokiniai, išklausę instruktažą, aprūpinti  laipiojimo apraišais ir  nuolat  prižiūrimi instruktorių, laipiojimą pradėjo  nuo lengviausių trasų, horizontaliai įrengtų medžiuose iš virvių, medžio ir tvirtinimo elementų.

Vaikai turėjo galimybę išbandyti save, ugdėsi drąsą, pasitikėjimą savo jėgomis, rekomendavo aplankyti šį parką savo draugams bei planavo patys dar kartą čia sugrįžti.

 

Mokyklos informacija

 

 Paskutinio skambučio šventė

 Tylus laukimas skleidžiasi lyg žiedas...

 Varpelis štai atvėrė jau duris...

 Kažkas paėmęs kreidą lentoje užrašė:

 ,,Sudie, mokykline svajone nuostabi...“

 Tu paklausyk skambučio paskutinio aido -

 Nekvies į šią klasę jis daugiau...

 Ir ašarą nuo skruosto nusibrauki,

 Šviesiais atsiminimais pasidžiauki,

 Paskui - gyveniman keliauki...

   Gegužės 31 dieną  mūsų mokykloje – Paskutinio skambučio šventė. Devintokės Adrijana Karpavičiūtė ir Aistė Bitinaitytė  šventę pradeda eilėmis ir ,,Tautiška giesme“. Pirmokėliai pasveikino dešimtokus, dovanojo gėlių ir sušoko  su jais vaikystės šokį ,,Plaukė žąselė“.

Dešimtokus ir jų tėvelius pasveikino mokyklos direktorius L. Adomaitis, pirmoji mokytoja J. Puidienė, buvusi auklėtoja V. Adomaitienė. Visi linkėjo dešimtokams būti ryžtingiems, kantriai siekti tikslo.  Linkėjo ir sėkmės, mokantis toliau. Tradiciškai dešimtokai perskaitė testamentą ir paskirstė palikimą  pasiliekantiems mokiniams. Ir dar ... Išeidami iš mokyklos dešimtokai kartu su auklėtoja G. Pocevičiene  pasodino  prie mokyklos kėnį – lai primena jis šiuos puikius jaunuolius.

 Mokyklos informacija

Orientacinės varžybos Griškabūdyje

   Birželio 6 dieną vyko orientacinės varžybos. Šias varžybas rengė Šakių rajono moksleivių taryba. Varžybose dalyvavo šešios komandos. Lekėčių komandą sudarė 9 klasės mokiniai  Ernesta Radvilavičiūtė ir Tautvydas Švickus ir 10 klasės mokiniai  Airidas Suchoručenko, Lukas Adomaitis, Edvinas Banaitis ir Žilvinas Rimkus. Šiuos moksleivius į varžybas lydėjo lydėjo mokytoja G. Pocevičienė. Mokiniai turėjo atlikti įvairiausias užduotis. Iš žmonių padaryti piramidę, perduoti kamuoliuką neliesdami nei kojomis, nei rankomis, daryti 60 pritūpimų, šokinėti su maišais, sugalvoti komandos šūkį. Svarbiausia buvo orientuotis žemėlapyje ir kuo greičiau atlikti užduotis. ,,Lekėtukams‘‘ puikiai sekėsi.

 Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro komanda ,,Lekėtukai‘‘ užėmė garbingą III vietą. Na, o savo pergalę labai smagiai ,,aplaistė‘‘ vandeniu.

 Didžiuojamės mokiniais ir laukiame daugiau tokių orientacinių varžybų.

9 klasės mokinė Aistė Bitinaitytė

Gydytojo V. Balčiūno paskaita apie lytiškumą

Birželio 5 dieną Lekėčių daugiafunkciame centre pas aštuntokus, devintokus, dešimtokus svečiavosi Šakių ligoninės gydytojas Vaidas Balčiūnas. Jis kalbėjo  gana aktualia tema ,,Lytiškumas ir šeima". Gydytojas patarė, kaip susikurti  tarpusavio santykius, kad vėliau netektų gailėtis.  Vaikino ir merginos santykiai neturėtų sugriauti siekio mokytis bei tobulėti. Gydytojas priminė jaunimui, kad labai svarbu planuoti  šeimą ir nepasiduoti užvaldžiusiam geismui. Kalbėta apie apsaugos patikimumą ir susilaikymą nuo  ankstyvų santykių.

Adrijana Karpavičiūtė, 9 klasė

 Išvyka į Rumšiškes

 Mes, lietuviai, visi atėjome iš žaliųjų kaimo sodybų. Mūsų visų šaknys ten, kur žydinčios pievos, skaidrios upės, žydri ežerai, ošiančios girios, kur tėvų ir protėvių prakaitu laistyta žemė, juos maitinusi ir rengusi. Todėl mūsų mokyklos antros ir trečios klasės mokiniai kartu su mokytojomis D.Kasparavičiene ir L.Plėšikaitiene mokslo metus nutarė užbaigti išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse.

 Gegužės 31 d. vykome ne tik pramogauti, bet ir dalyvauti aukštaičių sodyboje organizuotame edukaciniame užsiėmime. Jau prie  sodybos vartų mus pasitiko  aukštaičių tautiniais  rūbais   pasipuošusi moteris, kuri maloniai pakvietė  užeiti į  didelį kiemą. Išklausę jos pasakojimą ir apsidairę  buvome pakviesti pažaisti judrių  žaidimų, kuriuos žaisdavo vaikai prieš 100 metų. Sužinojome tų žaidimų atsiradimo istorijas. 

 Po to mus pakvietė užeiti į autentišką daugiau kaip 100 metų senumo aukštaičių namą, dar vadinamą gryčia. Sužinojome, kaip dera žengti per slenkstį, kaip įeiti, kaip pasisveikinti. Prastajame gryčios gale apžiūrėjome krosnį, buities rakandus, baldus, galėjome pabandyti mušti sviestą, lyginti drobes kočėlu. Klausėmės įdomių pasakojimų apie šeimos vakarojimą, apie  visų šeimos narių vakarais dirbamus darbus (verpimą, audimą, plunksnų plėšymą, drožimą ).

 Atlikę darbus buvome pakviesti užeiti į gerąjį  gryčios galą- seklyčią. Čia mūsų laukė vaišės, nuo kurių kvapo ėmė tekėti seilės. Bet pirmiausia sužinojome, kas ir kaip sėda prie stalo, kaip dera elgtis vaikams. Ragavome naminę duoną su sviestu, medumi, dalijomės gardų pyragą, gėrėme mėtų arbatą, dviese su artimiausiu draugu dalijomės obuolį. Ne tik valgėme, bet minėme mįsles apie seklyčioje esančius baldus, buities rakandus. Buvome sužavėti mūsų  vadovės nuoširdumu ir meile savo darbui.

 O už vartų jau nekantriai trypė  du arkliukai, pakinkyti į nedidelius ratus. Padėkoję sodybos šeimininkei, paglostę ir pavaišinę arkliukus  duonos trupiniais nuo stalo, sėdome ir išbildėjome  į Suvalkijos sodybą. Po kitų regionų sodybas jau teko keliauti pėsčiomis. Įspūdžių patyrėme begalę, labai maloniai mus sutiko visų sodybų šeimininkės, negailėjo pasakojimų. Ypač mus nudžiugino geri atsiliepimai apie mūsų vaikų smalsumą ir elgesį.

 Grįžome namo pavargę, tačiau autobuse dar ilgai dalijomės įspūdžiais iš kelionės. Palinkėjome vieni kitiems puikios turiningos vasaros ir atsisveikinome iki rugsėjo.

 

Mokytoja L. Plėšikaitienė

 

 

Matematikos  KENGŪRA

   Mūsų mokykla kasmet dalyvauja Tarptautiniame matematikos konkurse Kengūra, kuris paprastai vyksta  kovo  mėnesį, o atsakymus gauname gegužę. Konkursas skirtas 1-12 klasių moksleiviams. Konkurse dalyvavo šeši pirmokai, aštuoni antrokai, septyni trečiokai, keturi  ketvirtokai, trys penktokai ir du dešimtokai. Sėkmė lydėjo Aya Ibasco, ji užėmė 3 vietą rajone. Sveikiname.

Mokyklos informacija

Loading...

 Lekėčių paauglių teatras - Lukšiuose

  Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro paauglių teatro kolektyvas gegužės 28 dieną svečiavosi pas kaimynus  lukšiečius. Lukšių kultūros centre parodė 2018 m. premjerinį spektaklį ,,Pasikalbėkime" (scenarijaus autorė ir režisierė Vaida Brazaitienė). Spektaklio scenarijus paremtas tikromis paauglių gyvenimo istorijomis. Apie paauglių ir tėvų santykius kalbantys patys vaikai nepalieka abejingo nei  vieno žiūrovo. Šį socialinės dramos spektaklį Lekėčių paauglių teatras jau  parodė daugelyje rajono kultūros centrų ir mokyklų, visur sulaukė puikių įvertinimų.

Vaida Brazaitienė, Lekėčių teatro režisierė

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top