008792
Šiandien
Vakar
Lankytojai
42
62
8792
Jūsų IP: 172.31.28.20
2018-12-16 04:14

Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras

Pušyno g. 8, Lekėčiai

LT-71225, Šakių r. sav.

JAUČIUOSI SAUGUS ir REIKALINGAS!!!

  Tarptautinis projektas  ,,Inkliuzinio mokymo klausimai"

     Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojai plėtos savo patirtį inkliuziniame mokyme dalyvaudami tarptautiniame projekte, kurio tikslas - mažinti mokinių, paliekančių mokyklą skaičių, padėti praradusiems motyvaciją mokytis. Projektas ,,Inkliuzinio mokymo klausimai" vyks dvejus mokslo metus, 24 mokyklos moksleiviai turės galimybę aplankyti Portugaliją, Italiją, Ispaniją ir Turkiją. Tiek pat moksleivių užsieniečių priimsime ir savoje   mokykloje. Planuojame 2 -3 dienų keramikos mokymo ciklą bei tradicinių liaudiškų žaidimų mokymą, Laukia dveji įdomūs metai. Projektui vadovauja R.Krikštopaitienė.


                                                                                     Mokyklos informacija

  Rugsėjo pirmosios šventė

                        Šiandien ir vėl

                        Keliuos žiedai žydės

                        Ir šypsenos švytės laimingos.

                        Šiandien ir vėl kelionė prasidės

                        Į mokslo šalį paslaptingą.

 

  Rugsėjo pirmosios šventė  prasidėjo bažnyčioje  šventomis Mišiomis, kurias aukojo Lekėčių klebonas R. Kmitas. 10 valandą visi rinkosi į Lekėčių mokyklą – daugiafunkcį centrą. Renginio vedėjai devintokai L. Katilauskas, D. Dulskas, T. Bulvičius ir jų auklėtoja D. Sutkuvienė pakvietė mokinius, tėvelius, mokytojus šventę pradėti ,,Tautiška giesme“. Mokytoja R. Poderytė  sudainavo dainą ,,Rugsėjai“, kurioje atsiskleidė šios šventės prasmė - ,,Rugsėjai kartojas ir sėja/ Gerumą ir jaudulį./ Atėjus, sugrįžus, išėjus/ Vėjo širdies po dalelę pasėjus.“ Mokinių laukė siurprizas – iš miško atstriksėjo kiškiai, kurie  lanko Miško mokyklą,  ir pasidomėjo, kur dėsis darželinukai – juk darželio dar nėra. Pasveikino kiškiai pirmokus ir visus  Lekėčių mokyklos mokinius, kurie dalyvaus projekte ,,Sveikas kaip ridikas“,  ir padovanojo jiems morkų ir spalvinimo knygelių.

   Mokyklos direktorius  pasveikino visus su švente ir perskaitė LR Prezidentės sveikinimą mokiniams: ,,Dabar Jūsų laikas augti, ieškoti, atrasti, mokytis ir išmokti, nes žinios taps tvirtu Lietuvos ateities pamatu.“ Mokytojams Prezidentė palinkėjo ,,išminties, kantrybės ir kūrybiškumo auginant antrojo Lietuvos šimtmečio kartą“. Taip pat direktorius perdavė Šakių savivaldybės mero E. Pilypaičio dovaną pirmokams – knygeles ,,Tavo sėkmės kelias“ ir sveikinimą: ,,Žinių skrynios nerakinamos. Jos visos atvertos, jos visos Tavo.“ Su Rugsėjo pirmąja sveikino ir Lekėčių seniūnas R. Krikštolaitis  bei Lekėčių klebonas R. Kmitas.  Ypatingas šis rugsėjis dešimtokams – jie didžiausi mokykloje ir rodys pavyzdį mažiesiems. Pirmoji dešimtokų mokytoja A. Pakalkienė  pasveikino juos ir padovanojo šaukštus mokslo žinioms semti. Dešimtokės E. Radvilavičiūtė ir D. Melašauskaitė  pasveikino pirmokus ir įteikė balionus, o devintokai  padovanojo dešimtokams mokslo simbolį – pelėdos statulėlę, mokytojams – gėlių ir žvakidę  su žvakele – kad šviestų ir nepavargtų.

  Visi mokiniai po iškilmingos  šventės buvo pakviesti į pirmąją pamoką.

 

                                                                 Mokyklos informacija

 

    

 Mokyklai suteiktas OLWEUS mokyklos vardas

    Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras pranešė, kad mūsų mokykla buvo sertifikuota ir jai suteiktas Olweus mokyklos vardas.

   Siekdama šio vardo mokykla įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Audito, vykusio 2018 m. pavasarį, metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo reikalavimų.

   2018-2019 mokslo metais planuojame tęsti visas programos veiklas ir stengtis toliau kurti saugią bei draugišką mokyklą.

 Socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 

 

„Neprašau tavęs, Viešpatie, stebuklų ir vizijų, tik jėgų kasdienybei. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno. Duok man sumanumo ir išradingumo, kad kasdienybės įvairovėje ir gausoje spėčiau įsidėmėti tai, ką sužinau ir patiriu.

 Išmokyk mane tinkamai paskirstyti laiką. Suteik man galios tiksliai pajusti, kas yra svarbiausia, o kas ne taip svarbu. Įtikink mane, kad svajonės nieko gero neduoda, vis tiek, ar svajočiau apie praeitį, ar apie ateitį. Padėk man kuo geriau atlikti šios dienos darbus ir suvokti, kad svarbiausia valanda yra dabar. Apsaugok mane nuo naivaus tikėjimo, kad gyvenime gali viskas klostytis sklandžiai. Padovanok man blaivų suvokimą, kad sunkumai, pralaimėjimai, nesėkmės, klaidos yra neišvengiami gyvenimo priedai, padedantys mums augti ir bręsti. Primink man, kad širdis dažnai priešinasi protui. Reikiamą valandėlę atsiųsk man ką nors, kas mylėdamas išdrįstų pasakyti man tiesą. Tu žinai, kaip labai mums reikia draugystės.

 Padaryk taip, kad būčiau pribrendęs tai gražiausiai, sunkiausiai, rizikingiausiai ir švelniausiai gyvenimo dovanai. Pasiųsk man reikiamos nuovokos, kad pataikyčiau tinkamą akimirką tinkamoj vietoj įteikti gerumo dovanėlę ar su žodžiais ar be jų. Paversk mane žmogumi, panašiu į didelės grimzlės laivą, kad pasiekčiau ir tuos, kurie yra „dugne“. Išsklaidyk mano baimę pražiopsoti gyvenimą. Duok man ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko man reikia. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno.“

 

Antoine de Saint-Exupéry

 

Visus sveikiname su Mokslo ir žinių diena!

 

Gedulo ir vilties diena paminėta pilietine iniciatyva „Raktai iš paliktų namų“

2018 m. birželio 14-ąją Lietuvoje buvo minimi 77 metai nuo pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų, prasidėjusių 1941 metais. Šiemet Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigoms buvo pasiūlyta prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Raktai iš paliktų namų…“

Daugelyje Lietuvos vietų mokyklų bendruomenės ruošėsi Gedulo ir vilties dienos paminėjimams, ne išimtis ir Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai: prisiminė 1940-1954 metų sovietinio okupacinio režimo nusikaltimus, žiūrėjo filmą “Misija Sibiras” bei gamino iš popieriaus raktus,  panašius į tuos, kokius žmonės naudojo prieš daugiau nei 70 metų.

                                                                      Mokyklos informacija

STEAM metodikos pagrindinio ugdymo mokiniams taikymas praktikoje

 Birželio 21 d. mokykloje šurmuliavo būrelis kolegų  iš kitų mokyklų. Tai -    Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamo projekto „8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis“ dalyviai. Šią dieną užsiėmimai vyko būtent mūsų mokykloje. Čia atvyko  mokytojai  iš Kauno rajono - Ežerėlio pagrindinės mokyklos, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos ir Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos .Tai paskutinis šiais mokslo metais  bendras užsiėmimas. Jo tema - „STEAM metodikos pagrindinio ugdymo mokiniams taikymas praktikoje“. Savo darbo patirtimi dalinosi  mokytoja iš Šiaulių  Ingrida Donielienė.  Daug išgirdome  naudingų patarimų ir praktiškai atlikome keletą eksperimentų – holistiniam ugdymui. Tai  integralus į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą  mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Prisiminėme  mokymosi tyrinėjant principus ir priemones, veiklos,  skatinančios mokinių kritinį mąstymą, praktinių žinių suvokimą.

Laikas pralėkė labai greitai. Su naujomis, grįstomis kūrybiškumu, žiniomis išsiskirstėme į namus. Per vasarą pailsėsime, o kitais mokslo metais vėl tęsime mokymus , darbus minėtame projekte.

                                     Biologijos mokytoja  L. Petrauskienė

 Direktorių pavaduotojų metodinis susirinkimas Lekėčiuose

Birželio 19 d. rajono mokyklų direktorių pavaduotojai lankėsi Šakių rajono Lekėčių mokykloje - daugiafunkciame centre metodiniame susirinkime. Susirinkusius svečius pasveikino mokyklos direktorius L. Adomaitis.

Ekologinio švietimo integracijos galimybes mokyklos ugdymo procese visiems pristatė mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. Kaukienė ir E. Brazaitytė.

Viešnagės metu buvo parodytas mokyklos vaikų dramos kolektyvo spektaklis „Aš saugoju žemę“ (scenarijaus autorė ir režisierė V. Brazaitienė).

Pavaduotojai susipažino su mokykla ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Augalų atspaudai“.

Pietaudami senąjame Lekėčių mokyklos pastate, kuriame  dabar įsikūrę Lekėčių bendruomenės moterų klubo kulinarinio paveldo namai, pavaduotojai išklausė klubo žolininkės A. Skeisgielienės pasakojimus apie gydomuosius augalus ir jų panaudojimą.

                              Direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. Kaukienė ir E. Brazaitytė

Sėkmingas mūsų  mokyklos mokinių pasirodymas konkurse – parodoje „Keramika – senasis amatas“

Balandžio penktą dieną Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje vyko 1-10 klasių moksleivių keramikos kūrybinių darbų paroda-konkursas „Keramika – senasis amatas“. Vertinimui buvo pristatyti 46 keramikos darbai. Mūsų mokyklos mokiniai  sėkmingai dalyvavo ir gavo aukštus įvertinimus.

Ugnė Juočiūnaitė savo amžiaus grupėje laimėjo pirmą vietą už keramikos darbą „Kieta apsauga“, Vakarė Pakalkaitė savo amžiaus grupėje laimėjo antrą vietą už keramikos darbą „Gyvybės laikrodis“, Dovilė Juočiūnaitė –pirmą vietą už darbą „Saldus vanduo“.  Akvilė Gudelevičiūtė laimėjo nominaciją už lietuviškos senosios keramikos paveldo puoselėjimą , jos darbas - „ Puodukas “, o Bernadeta Aleksandravičiūtė laimėjo nominaciją už įdomią kompoziciją ir spalvinį derinį , jos darbas -„Kortų namelis“.

                                                                                                Dailės mokytoja  Ona Šimatonienė

2017– 2018 m.m.  pirmūnai

   1  klasė
 1. Justina Balčiūtė

 2. Šarūnas Kaminskas

 3. Airidas Orintas

  2 klasė
 1. Paulina Milkevičiūtė

 2. Aya Ibasco

 3. Vytautė Čekauskaitė

   3 klasė
 1. Lukrecija Burdulytė

 2. Deimantė Rudžionytė

 3. Kamilė Skrodenytė 

4 klasė

 1. Matas Teresevičius

 2. Ugnė Juočiūnaitė

 3. Eigirdas Zubka

 4. Gintaras Šimonis

  6 klasė
 1. Karolina Milkevičiūtė

 2. Adomas Skeisgiela

   7 klasė

 1.  Ieva  Evelina Paplauskaitė

 2. Samanta Karušytė

 3. Vakarė Pakalkaitė

   8 klasė

 1. Armanda Pečiulytė

 

 

Į puslapio viršų