001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

Įdomi pamoka netradicinėje aplinkoje

Trečiadienio popietę  8-9 klasių mokiniams Lekėčių mokyklos stadione  vyko bepiločių skraidyklių (dronų) naudojimo praktinė pamoka.  Užsiėmimą vedė Šakių viešosios  bibliotekos automatizavimo specialistas- inžinierius Tomas Remenčius ir programų  sistemų inžinierius Saulius Kriauza. Pradžioje išklausėme teorinę medžiagą apie dronus, jų įvairovę, galimybes. Paskui buvo įdomiausia veikla - kiekvienas galėjo išbandyti pakelti ir nuleisti droną, jį valdyti. Mokiniai apskraidino visą mokyklos stadioną, pakėlė į didelį aukštį, filmavo , fotografavo. Buvo įdomu ne tik pačiam valdyti , bet ir stebėti, kaip sekasi draugui. Užvertę galvas mėgavomės mažo aparato galimybėmis ir  džiaugėmės iš aukštybių gautomis nuotraukomis.

                                                                                      Mokytoja  Laima Petrauskienė

Pamokos gamtoje

Rugsėjo 10 dieną mokyklos 5-10 klasės mokiniai aplankė Šilagirio pušį. Tai jau antrą kartą, vedami mokytojo D. Ruzgio, mokiniai įveikė 12 kilometrų trasą. Devintokai ir dešimtokai matavo pušies kamieno apimtį, medžio aukštį, amžių bei skaičiavo medienos kiekį. Pastebėjome, kad per metus pušies kamieno apimtis padidėjo 2 centimetrais. Medis yra sveikas ir auga toliau, nors jam jau daugiau nei 200 metų.  

Šis gražus pusdienis, praleistas miške, yra projekto „Life is math around us“ dalis, kurios metu vyresniųjų klasių mokiniai atliko matematines gamtos tyrinėjimo užduotis, o jaunesnieji mokėsi pastebėti simetriją bei fraktalus. Šiai veiklai vadovavo matematikos mokytoja Rūta Krikštopaitienė.

Matematikos mokytoja R.Krikštopaitienė

03

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis - Žemė 2021“

Šį rudenį, kaip ir kasmet, Lietuvos mokslų akademija vykdo  mokslo populiarinimo festivalį  „Erdvėlaivis - Žemė“. Festivalio programoje net 430  renginių (tiek nuotolinių, tiek tiesioginių). Festivalio geografija taip pat labai plati: jame renginius moksleiviams organizuoja Lietuvos aukštosios mokyklos, gimnazijos, verslo įmonės bei mokslo laboratorijos.

Mūsų mokyklos 7 klasės mokiniai nuotoliniu būdu sudalyvavo VU Kauno fakulteto Studentų atstovybės suorganizuotame protmūšyje „Proto bokštai“. Visas protmūšis buvo suskirstytas į tris turus: mokiniai atsakinėjo į klausimus, susijusius su Lietuvos gamta, istorija, įdomiais faktais; stengėsi atpažinti nuotraukose užfiksuotus kasdienius, tik labai padidintus, objektus. Atsakinėdami į paruoštus klausimus, protmūšio dalyviai susipažino ir su VU Kauno fakultetu.

Renginio metu mokiniai ne tik smagiai praleido laiką, bet ir sužinojo įdomių mokslo faktų. Ne mažiau septintokus pradžiugino ir protmūšio rezultatai - visas tris prizines vietas laimėjo mūsų mokyklos mokiniai!

Sveikiname nugalėtojus: Lukreciją (1 vieta), Nojų (2 vieta) ir Gabrielę (3 vieta)!

                                                                                                              7 kl. auklėtoja   Rasa Kaukienė

Mokslo ir žinių dienos šventė

Palengva, nejučia

Su rudens spalva ir vėjais,

Žolynų gyvybę vėsa palytėjęs,

Su astrų kvapu ir gervių klyksmu

Prie kiekvieno iš mūsų sustoja

RUGSĖJIS ...

  Rugsėjo pirmosios šventė prasidėjo Lekėčių bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Lekėčių klebonas Ričardas Kmitas, prašydamas visiems Dievo palaimos ir linkėdamas sveikatos, mokiniams - sėkmės moksle, o tėveliams ir mokytojams – kantrybės ir stiprybės šiuo nelengvu laikotarpiu.

  11 valandą Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre  vyko pirmoji pamoka su klasės auklėtojais, o po to visi mokiniai, tėveliai, svečiai ir mokytojai rinkosi mokyklos stadione. Šventę posmais pradėję renginio organizatoriai devintokai (auklėtoja Laima Petrauskienė) pakvietė sugiedoti „Tautišką giesmę“. Po to žodis suteiktas mokyklos direktorei Lilijai Liutvinienei.

 Direktorė pasidžiaugė sugrįžusiais paūgėjusiais mokiniais, paskatino juos priimti tai, ką kasdien jiems dovanos  mokytojai, ir pabrėžė, kad dovanos yra tai , ką mes gauname vieni iš kitų. Pastebėjusi, kaip mokiniai pasiilgę vieni kitų, gyvo bendravimo, mokymosi klasėje, direktorė dar kartą akcentavo, kad to tikrai niekada neatstos ekranas. Po to pasveikino nulinukus, pristatė jų naują mokytoją Lijaną Aštrauskaitę, taip pat gražų būrelį pirmokų bei jų mokytoją Rasą Kaukienę, penktokus, kurie keliaus dalykinės sistemos laiptais su auklėtoja Rūta Krikštopaitiene, bei paskutinę Rugsėjo 1-osios šventę mūsų mokykloje sutinkančius dešimtokus. Šiems palinkėjo žinoti savo tikslus ir visada jų siekti. Baigdama direktorė pasveikino tėvelius, linkėjo jiems sveikatos ir stiprybės ir ragino visada , iškilus neaiškumams, nebijoti ateiti ir kalbėtis, o mokytojams palinkėjo nepavargti duoti ir dovanoti. Padėkojusi mokyklos ūkinei daliai už nuoširdų darbą tvarkant mokyklą, dėkojo ir Kęstučiui Bybartui už idėjas puošiant mokyklos aplinką bei įteikė dovaną.

 Šventės svečias klebonas Ričardas Kmitas palinkėjo, kad  visos mokinių svajonės pildytųsi, o Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis sveikindamas visus priminė, kad ši šventė yra ypatinga kiekvieno žmogaus gyvenime net ir po kelių dešimtmečių, prisiminus save mokykloje. Seniūnas paragino visus mokytis  atsakingai, nes tik bendras darbas duoda gerų rezultatų.

 Pakviesti prisistatyti pirmokėliai visus nustebino šauniai padeklamuodami J.Nekrošiaus „Pasaką be galo“. Jų mokytoja Rasa Kaukienė palinkėjo visiems ryžto ir atkaklumo kopiant į žinių kalno viršūnę. Direktorė pirmokams įteikė rajono mero Edgaro Pilypaičio dovanėles – knygeles „Surask ponaičio Šakaičio lobį“, kurios išleistos tik mūsų rajono vaikučiams. Pirmokus apdovanojo ir dešimtokai – įteikė atšvaitus, kad būtų saugūs kelyje, ir pirmuosius reikmenis pamokoms.

 Pabaigoje direktorė supažindino su pasikeitimais mokykloje – pavaduotoja nuo šiol dirbs mokytoja Gintarė Pocevičienė, o matematiką 6,7,8 klasėms dėstys mokytojas Jonas Kaminskas.

 Šventę devintokai baigė posmais ir dar kartą palinkėjo visiems sėkmės. Nuoširdžiai dėkojame jiems ir auklėtojai Laimai Petrauskienei.

Mokyklos informacija

Sveikinimas 1

Capture

Moksleivių ir jų tėvelių dėmesiui!

Mokyklinius vadovėlius mokyklos bibliotekoje galima gauti nuo rugpjūčio 18 dienos. 

Bibliotekos darbo laikas: 8.00 -  12.00

Atsisveikinimas su dešimtokais

Iš nerimo žiedai ant stalo rausta,

Nerimsta žvilgsniai, lūkesčio pilni,

Tarytumei ir gėlės jaustų,

Jog šiandien iš mokyklos išeini...

 Šiuo posmu penktadienį (06-17) prasidėjo atsisveikinimo su 10- kais šventė, kurią ruošė 9-kai, vedė  Karolina ir Viktorija. Pirmoji dešimtokus pasveikino mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė, atkreipdama jų dėmesį į tai, kad 1-oje klasėje atėję į mokyklą maži vaikai jau užaugo ir čia, mokykloje, kaip mokiniai susirinko paskutinį kartą. Direktorė palinkėjo, kad žengdami šio laikmečio nelengvu ir gana sudėtingu keliu kuo ilgiau išsaugotų savyje tą vaiką, mokantį džiaugtis, apkabinti, prisiglausti. Priminusi dešimtokams apie jų įdomias keliones ir veiklas, pabrėžė, kad tai, ką įgijo, išmoko, patyrė, suprato per tuos 10 metų mokykloje, yra tvirtas pagrindas tiesti kuo tvirtesnį kelią ateityje. Baigdama direktorė palinkėjo visada atrasti save, matyti šalia savęs esantį, būti nuoširdiems ir geriems, kad visa tai sugrįžtų atgal.

 Šventėje negalėjusios dalyvauti 10-kų pirmosios mokytojos Danutės Kasparavičienės sveikinimus perskaitė ir dovanėles įteikė devintokų auklėtoja Vilma Jonaitienė. Dešimtokai atsidėkojo perduodami mokytojai gėlę.

 Pirmokų mokytojai (taip pat dėl rimtų priežasčių negalėjo dalyvauti) ir pirmokams atstovaujanti Vilija Puožiukaitienė perskaitė jų šmaikštų laiškutį, kuriame stebimasi , kad  „gimtuosius namus vaikai palieka rudenį (to mokėmės per pasaulio pažinimą), o jūs sparnus skleidžiate dabar“. Taigi 10- kams , anot jų – tikriems keistuoliams, padovanojo pačių padarytus paukščius keistuolius.

 Auklėtoja Rūta Krikštopaitienė, pasiilgusi gyvo bendravimo, pravedė paskutinę pamokėlę su užduotimi – prisiminti linksmiausius, įdomiausius, o gal ir skaudžiausius įvykius. Reikėjo surasti 16 paslėptų lapelių su užrašyta pamokų tema (stebėjimosi, pasiaukojimo, kentėjimo, pareigos, supratingumo, džiaugsmo ir t. t. ). Suradę ir grupėje pasiskirstę , kas kuria tema pasakos prisiminimą , „atsakinėję“ dešimtokai iš auklėtojos gavo paragauti ATEITIES MAISTO – džiovintų svirplių😊😊😊.

 Dešimtokai atsisveikindami pasakė po sakinį apie GYVENIMĄ mokykloje, įteikė mokyklai atminimo medelį – ąžuoliuką, kad augdamas nuolat primintų juos, auklėtojai - gėlę ir knygą, kurioje surašyti jų prisiminimai, ir išėjo į mokyklą surasti ir  pasveikinti aptarnaujančio personalo. Jiems sugrįžus auklėtoja Rūta Krikštopaitienė  projektuose dalyvavusiems mokiniams įteikė sertifikatus. 

 Pabaigoje šventės direktorė Lilija Liutvinienė ir pavaduotoja Eglė Brazaitytė įteikė dešimtokams 10  KLASĖS PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMUS.

Dėkojame 9-kams už renginį ir linkime sėkmės 10- kams.

Mokyklos informacija

Paskutinė pradinukų mokslo metų savaitė

 Pradinukams, priešmokyklinės grupės vaikams paskutinė mokslo metų savaitė buvo pilna projektinių, sportinių veiklų, edukacijų, išvykų. 

 Pirmadienis  buvo skirtas mini projektams „Gamta ir aš“. Antrokai, trečiokai  skaičiavo, kiek ir kokių medžių auga mokyklos teritorijoje, braižė grafikus. Pirmokai mokėsi pažinti miško medžius, spalvino medžių lapus. Ketvirtokai net prisiminė lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė“ ir ieškojo pasakoje minimų gamtos objektų.

Antradienis – sporto diena. Fizinio ugdymo mokytojas Darius Ruzgys nudžiugino vaikus įvairiomis sportinėmis veiklomis. Galima buvo pasijusti lyg boulingo salėje, vasarą paslidinėti slidėmis, pažaisti kamuoliu, užsiimti kitomis komandinėmis veiklomis.

Trečiadienis – sveiko maisto piknikas - buvo skirtas susipažinti su sveikos mitybos principais. Technologijų mokytoja Eglė Brazaitytė vaikams pristatė pagrindines maisto medžiagas ir jų poveikį  žmogaus organizmui. Moksleiviai visi kartu kūrė sveiko maisto gatvę, gamino sveiko maisto patiekalus.

Ketvirtadienis – diena su klasių vadovu – skirtas pažinti gimtąjį kraštą. Pirmos klasės moksleiviai lankėsi Zanavykų muziejuje, kur dalyvavo edukacijoje „Darbas žmogų puošia“. Mokiniai buvo supažindinti su lietuvių liaudies buitimi, ūkio prietaisais, ūkiniais darbais. Vėliau dainuodami dainas aplankė varlių muziejų.

Antrokai ir trečiokai svečiavosi „pas daraktorę“ Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. „Daraktorė“ vedė dalyviams pamoką slaptojoje mokykloje. Pamokoje buvo kalbama apie spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių žygius, lietuviškos knygos kelią į Didžiąją Lietuvą, mamos mokyką. Muziejuje vaikai susipažino su įvairiais muzikos instrumentais ir klausėsi jų muzikos. 

Ketvirtokai aplankė cirko mokyklą Šakiuose. Edukacinio užsiėmimo „Cirko menas“ metu vaikai galėjo artimiau susipažinti su cirko artistais, jų darbu, cirko kasdienybe, užkulisiais, cirko artistų rekvizitais ar patys išbandyti cirko artistų triukų. Aplankytas ir varlių muziejus Lukšiuose, ir Plokščių žymios vietos. 

Po tolimų kelionių vaikai lankė ir Lekėčių žymias vietas. Antrokai ir trečiokai apžiūrėjo Rūdšilio girioje išlikusią partizanų slėptuvę (bunkerį), ketvirtokai aplankė „Miško muziejų“.

Penktadienis – mokslo metų užbaigimo šventė. Mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė sveikino visus pradinių klasių mokinius ir mokytojus sėkmingai pabaigus mokslo metus. Labai gerai besimokantys ir įvairių konkursų nugalėtojai gavo padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Ketvirtos klasės mokiniams įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai. Šventės pabaigoje  įgyvendinta akcija „Išskleiskime sparnus“, skirta Antaninos Liorentaitės ir lakūno pulkininko Jono Liorento metams paminėti.  Veiklas vedė renginių organizatorė Milda Ratomskienė. Jos metu mokiniai varžėsi savo pagamintų lėktuvėlių lenktynėse, dalyvavo viktorinoje.


Mokyklos informacija

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top