Šakių r. Lekėčių mokykla

Pušyno g. 8, Lekėčiai

LT-71225, Šakių r. sav.

Metų renginys

     Liepos 1 d. Šakiuose vyko rajono mokyklų savivaldos organizuota šventė „Nominuok“. Mūsų mokykloje organizuojama gegužinė buvo pripažinta geriausiu metų renginiu ir laimėjo „Metų renginio“ nominaciją .

     Mokyklos Mokinių tarybos pirmininkė D. Augustaitytė, atsiimdama apdovanojimą, kalbėjo, jog šį renginį mokykla organizuos ir ateityje.

 Mokyklos inf.

 


                        Ei, rudenėli, sveikas,

                        Apliek medžius –

                        Rugsėjį sveikint laikas,

                        Tart jam skirtus žodžius.

                             Visur vaikai...Koks grožis!

                            Voratinkliai ant klevo.

                            Kardelių spalvos, astrai...

                            Rugsėjis atkeliavo.

Rugsėjo pirmosios šventė tradiciškai  pradedama Lietuvos himnu. Mokyklos direktorius L. Adomaitis perskaito LR ministro pirmininko A. Butkevičiaus sveikinimą mokiniams ir jų tėveliams, mokytojams. Direktorius primena tarpukario prezidento K. Griniaus, kurio 150-ąsias gimimo metines šiemet švenčiame, mokytojams sakytus patarimus: „Kovose paskendęs išbuvau per visą savo nors ir ilgoką amželį. Galėčiau kaipo išvadą paskelbt tėvams ir pedagogams tokį patarimą: mokykite vaikus kantrybės, kančias, nesmagumus, kovas pakelt, nes smagumų gyvenime yra labai maža.“ Direktorius pasveikina  ir visą mokyklos bendruomenę, o ypač pirmokus. Jiems yra įteikiami pirmokų pasai.

Lekėčių kunigas A. Kurapka Šventojo Rašto žodžiais linkėjo Dievo palaimos, išminties, pastangų – lai kiekviena diena būna gėrio, prasmės kupina.

Lekėčių seniūnas R. Krikštolaitis nuoširdžiai sakė, kad nė vienas žmogus šiandien neabejingas – ši šventė suvirpina kiekvieno širdį. Pasidžiaugė lekėtiškiais vaikais, tvarkingais, mandagiais, kultūringais. Palinkėjo santarvės ir bendradarbiavimo  su Lekėčių bendruomene.

Seimo narys M. Bastys atvyko pasidžiaugti, kaip gražėja Lekėčių mokykla, patikino, kad vyks renovacijos darbai, kad bus Lekėčiuose darželis. „Noriu, kad vaikai jaustųsi patogiai ir būtų saugūs, dirbtų bendruomenei ir Lietuvai“,-  kalbėjo Seimo narys.

Mokyklos direktorius pristatė naujus mokytojus –  fizikos mokys L. Laurinaitienė, matematikos – V. Mureikienė. Buhaltere dirbs V. Vaitkuvienė.

Mokyklos bendruomenei prisistatė pirmokai – pasakė, kad nori išmokti skaityti ir matematikos. Juos mokysianti R. Kaukienė tarė: „Aš būsiu šalia ir pasistengsiu padėti“.

Pasveikinti pirmokų, dešimtokų ir visos mokyklos bendruomenės atėjo ir du GRYBAUTOJAI. Jie įteikė dovanėles pirmokams ir  vitaminų dešimtokams, kad mokytųsi, nepavargtų. Su švente sveikino ir dešimtokų auklėtoja I. Rudzevičienė, ir dešimtokų pirmoji mokytoja G. Bielskuvienė.

Rugsėjo pirmosios šventė baigiama vėliavos pakėlimu.

                                                      Mokyklos inf.

 

Geltonas autobusas – Lekėčių mokyklai

    Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė tradicinėje geltonųjų autobusiukų perdavimo mokykloms šventėje pasveikino į Vilniaus Daukanto aikštę susirinkusius mokinius ir mokytojus.
  „Rugsėjo 1-ąją į gatves ir vėl išrieda geltonieji autobusai. Jie visą vasarą laukė savo keleivių – smalsių, į mokyklas siekti žinių išskubančių Lietuvos vaikų“, – sakė Prezidentė.
   Šalies vadovė perdavė 40 mokyklinių autobusų bei įteikė transporto priemonių dokumentus ir moksleiviams skirtus atšvaitus. Geltoną autobusą gavo ir Lekėčių mokykla. Šakių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas E. Pauliukėnas, vicemeras E. Pilypaitis, mokyklos direktorius L. Adomaitis ir vairuotojas V. Balaševičius vyko atsiimti geltonojo autobusiuko. Prezidentė, priėjusi prie mūsiškų, paklausė: „Kur svarbiausias žmogus?“ O svarbiausias žmogus – tai vairuotojas, kuriam Prezidentė paspaudė ranką, įteikė simbolinę dovanėlę ir palinkėjo gero kelio.
   Autobusas bus skirtas toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantiems vaikams vežti. Pasak Prezidentės, geltonieji autobusai turi būti aktyviau naudojami vežant vaikus į neformaliojo švietimo įstaigas, nes kaimų ir miestelių mokiniams autobusiukai dažnai yra būtinybė norint įveikti atstumą ne tik iki atokios mokyklos, bet ir iki mėgstamo būrelio ar įdomių pažintinių renginių.
   Ši autobusiukų dovanojimo ceremonija – jau 17-oji nepriklausomoje Lietuvoje. Nuo 2000 m. įsigytas 821 geltonasis autobusiukas, jais kasdien į mokyklas vyksta beveik 22 tūkst. mokinių. Šiemet pirmą kartą mokykliniams autobusams pirkti buvo panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos.

 

   Nuotraukų galerija

                                                           Mokyklos inf.

 

SU RUGSĖJO PIRMĄJA - MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA!

 

KVIEČIAME VISUS Į RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĘ LEKĖČIŲ MOKYKLOJE

     9 val. – šv.Mišios bažnyčioje.

     10 val. – Rugsėjo pirmosios šventė mokykloje.

 

   10.45 – pirmoji pamoka klasėse.

Priešmokyklinė mišri grupė – mokytoja G. Bielskuvienė

1 klasė - mokytoja R. Kaukienė (laikinai pavad.)

2 klasė – mokytoja L. Plėšikaitienė

3 klasė – mokytoja A. Pakalkienė

4 klasė – mokytoja J. Puidienė

5 klasė – mokytoja V. Puodžiukaitienė

6 klasė – mokytoja R. Krikštopaitienė

7 klasė – mokytoja D. Sutkuvienė

8 klase – mokytoja V. Jonaitienė

9 klasė – mokytoja G. Pocevičienė

10 klasė – mokytoja I. Rudzevičienė

Mok.inf.

  

 

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Mokykliniai vadovėliai 5 – 10 klasių mokiniams išduodami bibliotekoje nuo rugpjūčio 8 dienos.

Biblioteka dirba nuo 9 val. iki 12 val.

Biblioteka

Paskutinio skambučio šventė

   Gegužės 31-ąją Lekėčių mokykloje vyko paskutinio  skambučio šventė. Pirmokai, aidint paskutiniam skambučiui, atveda dešimtokus. Renginio vedėjos  D. Augustaitytė ir K. Čepononytė sveikina mokyklos bendruomenę su švente. Sveikinimo žodį taria mokyklos direktorius L. Adomaitis ir l.e.seniūno pareigas Kriūkų seniūnė O. Rakauskienė. Pirmoji dešimtokų mokytoja D. Kasparavičienė prisiminė dešimtokų pirmąsias dienas dienas mokykloje ir padovanojo muilo burbulus vaikystei prisiminti

   Pirmokai dešimtokams palinkėjo eilėmis linkėjo geros kloties, sėkmės ir įteikė saulučių puokštytes. Dešimtokai padėkojo mokyklai ir įteikė Mokyklos Raktą devintokams, perskaitė testamentą. Dešimtokai pirmokams padovanojo užrašų knygeles gražiausiems vaikystės įspūdžiams užrašyti.  Ir aidint paskutiniam skambučiui, palydėti aplodismentais dešimtokai atsisveikina su mokykla.
                                                                        Mokyklos inf.

Tradicinė gegužinė Lekėčių mokykloje

   Jau devintus mokslo metus Lekėčių mokykla baigia gražiu tradiciniu renginiu – gegužine „Šokame lietuvių liaudies šokius“. Šio renginio iniciatorė, siela ir šokių mokytoja – direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė.  Kiekviena klasė (5- 10)   kasmet  visą gegužę mokosi šokti  po du -tris  (pradinukai - po vieną), o per gegužinę pašokę juos kviečia visus mokinius, mokytojus, tėvus, svečius bendro šokio.
  Renginio pradžioje direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė apžvelgė visus mokslo metų renginius, pagyrė visus mokinius, dalyvavusius olimpiadose ir konkursuose.    Po to kiekviena klasė šoko lietuvių liaudies šokį arba žaidimą. Jungtinė pradinių klasių komanda pašoko ,,Ein žiedytis“, o mišraus ugdymo grupė- lietuvių liaudies žaidimą -,,Katinėlis“, pirmokai - ,, Oželis“, antrokai -,, Čiūžina lapė“, trečiokai - ,, Kiškelis“,  ketvirtokai - ,,Šarkelė šoka“. Penktokai šoko ,,Upytėlė teka“, ,,Sėjau rūtą“, šeštokai - ,,Žilvitį“, ,,Atvažiuoja dvi Daratos“, septintokai - ,, Šiaudų batai“, ,, Žui žui malūnėlis“, aštuntokai - ,, Šaudyklė“, ,,Cykiai ramiai“, devintokai – ,, Papiljonas šiaučius“, ,,Delnų polka“. Dešimtokai, deja, net ir šokti nenori,  kad tinginiai – tai jau tinginiai... Šokti mokė direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė, grojo muzikos mokytoja I. Rudzevičienė.       

                                                                                                        

  Po kiekvienos klasės šokio  apdovanojami  pirmūnai. Pirmoje klasėje puikiai mokosi D. Rudžionytė, K. Skrodenytė, L. Burdulytė, G. Valinskaitė, U. Bereckytė. U. Bereckytė apdovanota Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštu rajono meninio skaitymo konkurse užėmusi II vietą. Antrokai pirmūnai – U. Juočiūnaitė, N. Kirtiklytė, G. Šimonis, M. Teresevičius, E. Zubka, trečiokai – V. Gustaitė, ketvirtokai – A. Skeisgiela, M. Sutkutė, G. Deveikis, D. Balčiūtė. Kalbų kengūros Auksiniu diplomu apdovanota D. Balčiūtė, Kalbų kengūros Oranžiniu diplomu – A. Skeisgiela, už geriausius sportinius pasiekimus – M. Kočinaitė.

    Penktoje klasėje geriausiai mokosi I. Paplauskaitė, A. Orintaitė, S. Vyšniauskaitė, V. Pakalkaitė, T. Viskontas. V. Pakalkaitei įteiktas Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštas už dalyvavimą Lietuvos mokinių  liaudies konkurse ,, Sidabrinis vainikėlis“. M. Skopaitė giriama už sporto  pasiekimus. Šeštoje klasėje geriausiai mokosi A. Pečiulytė, V. Viltrakytė, M. Valiukonis. M. Valiukonis apdovanotas Kalbų kengūros Oranžiniu diplomu. L. Katilauskas apdovanotas Edukacinio informacinių technologijų konkurso ,, Olympis“ III laipsnio diplomu.
   Septintoje klasėje puikiai  mokosi M. Kasparavičiūtė, o aštuntoje – E. Kalinauskas, devintoje – K. Čepononytė, D. Augustaitytė, V. Žitinevičiūtė, P. Viltrakis. P. Viltrakis apdovanotas Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus  padėkos raštu už III vietą biologijos olimpiadoje. D. Juočiūnaitė ir P. Viltrakis apdovanoti Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštu už dalyvavimą Lietuvos mokinių  liaudies konkurse ,, Sidabrinis vainikėlis“.
    Renginio pabaigoje – mokytojų šokis ,,Šalia kelio avietėlė“ kartu su devintokais. Mokytojoms L. Plėšikaitienei, L. Petrauskienei, O. Šimatonienei įteikti Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštai už puikų mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams.
                                                                                                           Mokyklos inf.

 

Sporto diena

         Mūsų mokykloje kasmet mokslo metų pabaigoje vyksta sporto varžybos, kuriose aktyviai dalyvauja 6 – 10 klasių moksleiviai ( deja, dešimtokai šiais metais nedalyvavo ). Jie išbando jėgas įvairiose rungtyse. Šiemet kūno kultūros mokytojas Darius Ruzgys paruošė tokias rungtis: TURISTINĖ ESTAFETĖ, GOLFAS, VIRVĖS TRAUKIMAS, ŠAUDYMAS ( šioje rungtyje savo taiklumą bandė mokytojos). Štai kaip mums sekėsi :
  Turistinė estafetė:
   1 vieta - 8 klasės komanda,
   2 vieta -  6 klasės komanda,
   3 vieta - 9 klasės komanda,
   4 vieta - 7 klasės komanda.
  Golfas:
   1 vieta - 6 kasė,
   2 vieta - 8 klasė,
   3 vieta - 9 klasė,
   4 vieta - 7 klasė.
  Virvės traukimas:
   1 vieta - 9 klasė,
   2 vieta - 8 klasė,
   3 vieta - 6 klasė,
   4 vieta - 7 klasė.

  Šaudymo rungtyje taikliausia buvo mokytoja Gintarė Pocevičienė , antroji – direktoriaus pavaduotoja Rasa Kaukienė, trečioji – mokytoja Dalė Sutkuvienė.
  Suvedus visus rezultatus išaiškėjo nugalėtojai:
   1 vieta – 8 klasė,
   2 vieta – 6 klasė,
   3 vieta – 9 klasė.
   Nors buvo karšta diena, bet sportiškiausi mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo renginyje, nepristigo noro ir jėgų kovoti bei nugalėti. Netrūko ir palaikančiųjų.
Atsiėmę apdovanojimus atostogauti visi išėjo pavargę, bet laimingi.
                                                                     Mokyklos inf.

Matematinė kelionė dviračiais

Grupė penktos klasės moksleivių birželio 4 dieną išbandė jėgas dviračių žygyje po  savo rajoną. Moksleiviai iš Lekėčių patraukė dviračių taku į Kriūkų miestelį pakeliui aplankydami Atkurtos Lietuvos Laisvės armijos štabą, Pavilkijo dvaro likusius pastatus, Kretkampio koplytėlę, Žemąją Panemunę.  Apsistoję pailsėti ir užkąsti prie renovuoto Panemunės piliakalnio moksleiviai su atsivežtomis priemonėmis išmatavo laiptuoto takelio į kalną ilgį ir čia aikštelėje, padedami mokytojos, apskaičiavo piliakalnio aukštį (mokinių gautais duomenimis, jis yra apie 75 metrus aukščio). Kriūkų miestelyje aplankė karių kapines, paminklą apylinkės savanoriams, pamatė vienintelį Lietuvoje paminklą daraktoriams, kuris Kriūkuose pastatytas  pagerbiant  zanavyko, kalbininko, filologijos mokslų daktaro, profesoriaus Juozo Pikčilingio (1926-1991) atminimą. Pamatė  Bagdono Sapiegos Svetošino dvaro likusius pastatus. Popietės metu moksleiviai grožėjosi vaizdinga Nemuno pakrante, kurioje rado prieglobstį gulbės, laukinės antys, žuvėdros ir bebrai.
 Kriūkų miestelyje praleidę gerą pusdienį, moksleiviai grįžo namo. Mokiniai įveikė beveik 40kilometrų dviračiais ir kai kam tai buvo nemenkas iššūkis. Grįžtant namo mokiniai kūrė planus kitais mokslo metais dviračiais toliau keliauti po gimtąjį rajoną, aplankyti kitus miestelius ir buvusius dvarus.

  

 

Mokyt. R. Krikštopaitienė

 

 

Į puslapio viršų