Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

procentai

102432
Šiandien
Vakar
146
285
Jūsų IP: 172.31.28.20
2020-08-05

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

                              MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, demokratiška,

    efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti,

         atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti  humanistines vertybes,

               inicijuojanti konstruktyvius pokyčius, išsiskirianti švietėjiška,

                  kultūrine, sportine, socialine, projektine, prevencine  veikla mokykla.

 

                                 MOKYKLOS MISIJA

    Lekėčių mokykla – tai mokykla,  teikianti pagrindinį išsilavinimą, modernizuojanti  ugdymo procesą, atsižvelgianti į ugdytinių individualius gebėjimus ir poreikius, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

                                 

                                                                 MOKYKLOS FILOSOFIJA

                                                                      NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

                                                                      NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS.

Go to top