012672
Šiandien
Vakar
Lankytojai
107
63
12672
Jūsų IP: 172.31.28.20
2019-01-21 18:12

Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras

Pušyno g. 8, Lekėčiai

LT-71225, Šakių r. sav.

JAUČIUOSI SAUGUS ir REIKALINGAS!!!

 SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

 INGRIDA KASPARAVIČIENĖ

 

 Mano mėgstamas posakis:

 „Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.“(R.Tagorė)

 Puikiai žinau, kad neklystančių žmonių nėra. Vaikai – tai būsimieji suaugusieji. Jie mokosi tapti suaugusiu žmogumi darydami klaidų ir jas taisydami. O taisant klaidas reikalingas patarimas, palaikymas ir parama.

 Socialinis pedagogas – vaiko gerovės advokatas. Aš mokykloje ginu, saugau, globoju, padedu visiems vaikams. Visiems, kuriems reikia mano pagalbos, kurie jos prašo.

 Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas, jei abejoja, kurią profesiją pasirinkti ir pan.

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:

 individualus darbas – konsultacijos, pokalbiai;

 susirinkimai, pasitarimai, diskusijos, akcijos, konkursai, projektai, informacijos sisteminimas ir sklaida.

 Socialinis pedagogas padeda vaikui:

 - tapti visateisiu visuomenės nariu;

 - pritapti prie įvarių gyvenimo permainų;

 - pataria, kaip tinkamai pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ar namuose;

 - skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;

 - skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;

 - informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

   Socialinio pedagogo darbo savaitės trukmė – 36 val./sav.

Diena

Kontaktinės valandos

Mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje

Nekontaktinės valandos

Mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tiriamasis ir organizacinis darbas

Pirmadienis

7.45 – 12.00

12.00– 15.00

Antradienis

7.45 – 12.00

12.00 – 15.00

Trečiadienis

7.45 – 12.00

12.00 – 15.00

Ketvirtadienis

7.45 – 12.00

12.00 – 15.00

Penktadienis

7.45 – 12.00

12.00 – 14.45

 Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.

Į puslapio viršų