Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

      Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Projektas „Augu saugus ir atsakingas“

   Mišrios ikimokyklinės- priešmokyklinės grupės vaikai dalyvauja projekte „Augu saugus ir atsakingas“, kurį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Šio projekto tikslas yra ugdyti dalyvių saugaus eismo kompetencijas, skatinti saugesnės aplinkos kūrimą. Projekto veiklos tęsis sausio- balandžio mėnesiais.

  Sausio mėnesio tema- pėsčiojo eismo dalyvio pareigos. Vaikai  gamino įspėjamąjį kelio ženklą „Pėstieji“ ir  pastatė jį mokyklos kieme, šalia įvažiavimo į mokyklą. 

  Mokomės būti atsakingi už savo aplinką!

Mokytoja Rasa Kaukienė

SAUSIO  13- oji  - KITAIP

Šiemet Laisvės gynėjų diena, Sausio 13-oji, skaičiuojanti 30- metį, Lekėčių mokykloje- DC paminėta kitaip. Istorijos mokytojos Vilmos Jonaitienės iniciatyva visai mokyklos bendruomenei nuotoliniu būdu vyko pamoka „Prisiminkime, kodėl esame laisvi?“

Pradėdama pamoką mokytoja pasidžiaugė, kad joje dalyvauja net 78 bendruomenės nariai, informavo, jog  mokiniai rašė pranešimus, piešė piešinius, skirtus šiai datai paminėti. Vėliau pakvietė visus pažiūrėti skaidres, kuriose užfiksuoti istoriniai kadrai, dar kartą pamatėme 14 žmonių, paaukojusių gyvybę už laisvę, nuotraukas. Susikaupę pagerbėme Juos tylos minute.

Vėliau žiūrimas filmas „Praeities stiprybė dabarčiai.“ jaunimui suteikė informacijos, o vyresniesiems sukėlė prisiminimus, kuriais pasidalino kelios mokytojos. Direktorė Lilija Liutvinienė kreipdamasi į mokinius atkreipė dėmesį, kad dabar visa tai, ką jie matė, gali atrodyti neįtikima, lyg sumontuota, nes sunku įsivaizduoti, jog tai realybė. Pabrėžė, kad tuo metu, užgrobus televiziją, mes likome be informacijos (liko tik radijas) ir todėl buvo labai svarbus kiekvieno žmogaus pasiryžimas ginti Lietuvos laisvę ir suvokimas, kodėl taip darome.

Pamoka baigėsi žiūrint su šiuo istoriniu įvykiu susijusias nuotraukas, kuriomis dalinosi Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Dėkojame istorijos mokytojai Vilmai Jonaitienei už įdomią pamoką.

Mokyklos informacija

Profesinio tobulinimo programa "Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendimas mokykloje"
   
 Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro  mokytojai pradėjo ilgalaikę 40 akad. val. profesinio tobulinimo programą "Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendimas mokykloje". Programos tikslas - atrasti sau tinkamas sistemingo reflektyvaus mokymo(si) praktikas ir pradėti jas naudoti savo kasdieniame darbe.
Pirmame seminare susipažinome su ugdymosi proceso kasdieninės ir etapinės refleksijos svarba ir nauda, išgryninome tipus, aptarėme refleksijos metodus, dalijomės patirtimi, analizavome atvejus.
Seminarą vedė Julija Ladygienė - mokytoja, švietimo konsultantė, lektorė, tyrėja ir kūrėja. Moderniosios mokyklos “Forvardas” vadovė.
  Mokyklos inf.

Dėkojame !

  Artėjant laukiamiausioms žiemos šventėms, visi išradingai puošiasi. Ne išimtis ir mūsų mokykla - daugiafunkcis centras. Tiek lauke, tiek patalpose jaučiama šv. Kalėdų dvasia. Tikrai yra kuo pasigrožėti.

  Nuoširdžiai dėkojame Ievai ir Mariui Basčiams už padovanotą žaliaskarę eglutę ir visiems, savo kūrybingumu ir nuoširdžiu darbu prisidėjusiems prie šventiško papuošimo.

Gražių, smagių, ramių švenčių.

 Nušvito štai danguj mėnuo.

 Snieguolės žemėn krinta jau.

 Šerkšno gėlės pražydo,

 Džiaugsmas pasklido mums meile iš dangaus....

  Šiemet belaukdamos gražiausių metų švenčių „Zuikučių" grupės auklėtinių šeimos gamino „Kalėdų žiburiuką". Taip tėveliai, atrasdami jaukaus laiko šeimose pabendrauti su savo vaikais, nustebino pagamintu žiburėliu. Šie „Kalėdiniai žiburiukai" tegul kiekvienoje šeimoje, kiekvieno širdyje įžiebia meilės, vilties ir tikėjimo šviesą. Gražių švenčių visiems linki  mažieji lekėtiškiai  „Zuikučiai“ ir auklėtojos.

Dovanėles kuriame patys

  2-3 klasės mokinių rankelės audinių atraižas, seną dovanų pakavimo popierių, kartoną, plastikinius butelius pavertė gražiais darbeliais. Tai ir Kalėdų senelis, kurio kepurę nukėlus gali rasti saldainių ar riešutų, ir nykštukas - puikiausia taupyklė, ir baltai apsnigtas žiemos kiemelis, ir atvirukai.

   Laukdami gražiausios metų šventės vaikai surengė parodėlę. 

   Artimuosius pradžiugins savo rankomis su meile gamintais darbeliais.

Mokytoja J.Puidienė

Dalyvaujame projekte  „Rūkymas: ar Tau to reikia ?"

  Paskutinę lapkričio mėnesio savaitę Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro 9-10 klasių mokiniai  dalyvavo LMS Šakių rajono mokinių tarybos inicijuotame konkurse- projekte  „Rūkymas: ar Tau to reikia?" . Projekte buvo kviečiami dalyvauti aktyvūs, idėjų turintys mūsų rajono moksleiviai. Užduotis - paruošti kūrybišką pristatymą, kuriame pateiktas realistiškas problemos „ Kaip sumažinti rūkymą jaunimo tarpe? " sprendimo būdas.

  Kaip sekėsi mūsų mokyklos moksleiviams, kurie kūrė plakatus ir rašė rašinėlius, sužinosime gruodžio 21 d. uždaromojo renginio metu. Zoom platformoje vyks paskaita, susijusi su LMS metine SLURŠ programa apie sveikatą, kurią ves lektorius Artūras Šiukšta.

Visuomenės sveikatos specialistė K. Damijonaitienė

kai ramu kai nesinori nieko

kai jau viską regis ir turi

leidžias lengvas ilgesys gal sniegas

sidabriniam gruodžio pajūry

tau į delnus -

štai ir jį turi

o ramu lyg neturėtum nieko

D.Kajokas

Gerb. Direktore,

nuoširdžiai sveikiname Jus gimtadienio proga !

Lekėčių MDC darbuotojai

„ERasmus +“ projekto darbai 

  Po truputėlį dėliodami detales pagaliau baigėme kurti „Erasmus +“ projekto „Tvari eko mokykla rytoj“ („Eco Schools Sustainable Tomorrow“) stendą. Laikui bėgant jis keisis, bus papildomas naujomis nuotraukomis, informacija, plakatais.

  Mokiniai atliko pirmą svarbų projekto darbą – sprendė testus apie klimato kaitą. Mokslo metų pabaigoje jie atliks testą pakartotinai. Tikimės, kad jų suvokimas apie klimato kaitą per metus bus  prasiplėtęs, nes šiuo laikotarpiu jų laukia nemažai darbų, susijusių su gamtos apsauga, resursų tausojimu, klimato kaita, energijos taupymu ir biologinės įvairovės išsaugojimu.

                                                                                                                       Gintarė Pocevičienė

Vėl mokomės

    Vykdydami projekto „Kokybės krepšelis“ reikalavimus, gruodžio 7 dieną Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro pedagogai susirinko į mokymus. Kadangi baigiama įrengti išmanioji klasė, buvo labai naudinga išklausyti UAB „Biznio mašinų kompanijos“ organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo mokymus „Darbas su interaktyviosiomis mokymo priemonėmis“. Lektorius Andrius Manzurovas labai suprantamai pademonstravo darbo su ekranu pradžiamokslį, atsakė į kilusius klausimus, mokytojai darbą ekrane išbandė praktiškai.

  Labai džiugu, kad atsirado galimybė ateityje dirbti naujoviškiau. Tai naudinga ir mokytojams, ir, svarbiausia, įdomu mokiniams. Laikas mokantis neprailgo. Lektorius atsisveikindamas paliko savo kontaktus, kad, iškilus problemoms ar atsiradus neaiškumų, būtų galima bet kada susisiekti.

Mokyklos informacija

Apie mus rašo

  Žinia apie mūsų mokykloje vykdomus „Erasmus+“ projektus pasklido Šakių rajone. Laikraštyje „Valsčius“ (Nr.89 (406)) rašoma, kad Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja „Erasmus+“ programos „eTwinning“ platformos projektuose „Life is math around us“ (matematikos projektas) ir „Eco Schools Sustainable Tomorrow“ (klimato kaitai skirtas projektas). Šioje platformoje gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi ES mokyklų švietimo darbuotojai. Džiaugiamės būdami šios bendruomenės dalimi. 

                                                                                                                                            Gintarė Pocevičienė

Padovanokite knygą bibliotekai 

images

   Artėja Kalėdos ir jau dabar pradedame galvoti apie Kalėdų senelį ir jo atnešamas dovanas. O ar nenorėtumėte patys tapti Kalėdų seneliu? Savo šeimos nariams, draugams ir bičiuliams teikti dovanas įprasta. O gal norėtumėt įteikti dovaną mokyklos bibliotekos skaitytojams? Juk, tikriausiai, namuose knygų lentynoje jau kuris laikas stovi seniai perskaityta knyga, kurios daugiau skaityti nebeimsite. O ši knyga gali būti įdomi kitiems, jos dar neskaičiusiems. Jei ji nėra kažkieno iš artimųjų dovana ar kitų šeimos narių norima perskaityti knyga, paklauskite tėvelių, gal galima ją padovanoti mokyklos bibliotekai. Pasidalinkime vieni su kitais gražiais šventiniais linkėjimais ir knygomis. Jūsų dovanų laukiame bibliotekoje.

Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Rudenėlio šventė " Zuikučių" grupėje 

  Lapkričio 12 dienos rytą į „ Zuikučių“ grupę atkeliavo rudenėlis. Šventės metu su mokytoja Izolina Rudzevičiene šokome, dainavome daineles apie rudenį, žaidėme judriuosius žaidimus. Po linksmosios dalies su vaikučiais vaišinomės Dėdės Rudenėlio iškeptu pyragu bei grožėjomės vaikučių ir tėvelių bendru kūrybiniu darbeliu „Rudenėlio batas“, kuris buvo gaminamas iš gamtinės medžiagos, tekstilės, kitų priemonių. Praėjo įdomi, graži, kukli ir pilna įspūdžių diena.

„ Zuikučių “ grupės auklėtoja

ARTĖJANT ADVENTUI

  Lapkričio 26 dieną 2-3 kl. (mokytoja Jūratė Puidienė) vyko integruota dailės, technologijų ir tikybos pamoka. Artėja Adventas – laukimo ir susikaupimo metas… Tikybos mokytoja R. Dumskienė supažindino vaikus su Advento laikotarpio prasme, pagrindiniais simboliais, tradicijomis. Ne visi žinojo, kad  adventinis vainikas atsirado XIX a. Hamburgo uostamiestyje. Jaunas evangelikų bažnyčios pastorius Johannas Heinrichas Wichernas globojo benamius vaikus ir , norėdamas suteikti jiems džiaugsmo, kiekvieną Advento dieną uždegdavo po žvakę. 24 žvakes sustatė ant padirbto rato. Tai buvo taip gražu ir šviesu, kad ši tradicija išplito po visą pasaulį, tik degamos ne 24 žvakės, o 4 (viena kiekvienai savaitei) .

Mokytoja Jūratė Puidienė kantriai mokė vaikus vainikų pynimo gudrybių, patarė, kaip juos papuošti. Dirbo kiekvienas – noriai, kruopščiai, atsakingai. O šaunaus darbo rezultatais galėjo pasigrožėti visi . 

Tikybos mokytoja Raselė Dumskienė, 2-3 kl. mokytoja Jūratė Puidienė

Naujos knygos!!!

Norime pasidžiaugti - iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ mokyklos biblioteka gavo naujų knygų:

 1. Jonas Biliūnas „Brisiaus galas“.
 2. Rasa Lazauskaitė „Dviese bijoti drąsiau“ .
 3. Lapė Do „Pasaka apie smuikininką Raimundą“.
 4. Elvyra Žeižienė  „Kedrynų mergaitės istorijos“.
 5. Povilas Villuveit „Spinčius“.
 6. Dovilė Bajoraitė „Vėžlys, kuris pametė vardą“.

Kviečiame apsilankyti biliotekoje!

Bibliotekos inf.

 Dovanos iš Chorvatijos

  Jau antri metai mūsų mokyklos bibliotekos lankytojai dalyvauja Tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte. Pernai mainai vyko su Portugalijos moksleiviais, o šiemet savo skirtukus išsiuntėme į Chorvatiją. Karantinas šiek tiek pakoregavo projekto vyksmą, bet džiaugiamės, kad jau sulaukėme naujųjų draugų  iš Chorvatijos skirtukų ir suvenyrų. Juos galima pamatyti mokyklos bibliotekoje.

              Bibliotekos darbuotoja Vilija Puodžiukaitienė

EKO muzikuojantis robotukas

Darželio grupių „Zuikučiai“, „Meškučiai“ bei mišrios ikimokyklinės- priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo nacionalinėje  fotografijų parodoje „EKO muzikuojantis robotukas“. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai robotus kūrė iš antrinių žaliavų: vaikai kūrybiškai panaudojo plastikinius butelius ir indelius, sagas, popierines dėžes  bei maisto pakuotes. 

Mažieji kūrėjai ne tik ugdė savo meninius gebėjimus, bet ir susipažino su antrinių žaliavų panaudojimo galimybėmis kuriant sau žaisliukus.

Mokyklos informacija

Pyragų diena 

Lapkričio 6 dieną 2-3 klasės mokiniai jau trečią kartą prisijungė prie,, Pyragų dienos'' tradicijos. Namuose vaikai, padedami tėvelių, kepė pyragus, o mokykloje jais dalinosi, prekiavo.

Dalį savo uždirbtų pinigėlių skyrė paramos projektui ,, Išsipildymo akcija'', kurio tikslas - padėti itin sunkiomis ligomis sergantiems vaikučiams. Pinigus išsiuntėme sms žinute.

 Dėkojame visiems, pirkusiems ir dalyvavusiems saldaus gerumo šventėje.

Mokytoja Jūratė Puidienė

1809l

KK projekto logo

Go to top